Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: айласы куруу

Кыргызский Английский
куруу Construct.
Даниел: Сиздер менен маек куруу жагымдуу болду. Danielle: It has been a pleasure chatting with you.
1866-жылы материктер аралык темир жолун куруу жаңы заманы башталат. 1866: the beginning of the transcontinental railroad -- a new era.
архитектура, шаар куруу жана багбанчылык-сейил бак искусствосунун чыгармалары; works of architecture, city planning, and garden and park art;
шаарлардын, калк жашаган жерлердин башкы пландарын жана башка шаар куруу документациясын; Master plans of cities and settlements as well as other town-building documentation;
шаар куруу, архитектуралык, жана дизайнердик долбоорду практикалык ишке ашыруу таандык кылынат. practical realization by city planning of an architectural or design plan.
Шаардык кеңештин депутаты Павел Десятников тарифти көтөрүүнү аргасыздыктын айласы деп эсептейт. Pavel Desyatnikov, a City Council member, said the tariff increase was a necessary measure.
Имараттарды жана курулуштарды куруу үчүн жер тилкесин берүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан жүргүзүлөт. The land plot for erection of buildings or constructions shall be allocated by the authorized body.
Бул кандайдыр бир нерсени куруу милдети эмес, бул – ошол нерсени куруп жатышкан адамдарды коргоо милдети. This is not a function of building something; it is a function of protecting those who are building.
Калктуу конуштардын жерлери шаар куруу документтерине жана үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелерине ылайык пайдаланылат. Land of settlements shall be used in accordance with the general plans, schemes of planning and construction, and schemes of internal land organization of settlements.
Шаардын (шаарчанын) чеги калктуу конуштарды куруу долбоорунун башкы планын бекиткен орган тарабынан белгиленет жана өзгөртүлөт. City (poselok) boundaries shall be established and altered by the agency approving the general plan of settlements construction project.
Бул адамдын акыркы керээзи боюнча, бала чагында өсүп-чоңойгон жетимдер үйү сыяктуу жаңы үй куруу үчүн, $2,000,000 байлыгы Европага жөнөтүлөт. This man made a will according to which this $2,000,000 was to be sent back to Europe to establish another orphan asylum such as that in which this man had been educated.
Саманта: Маданияттар ортосунда көпүрө куруу үчүн, биз «үйдөгү сабагыбызда» башка маданияттарды жана башка өлкөлөрдүн тарыхын үйрөнөбүз. Samantha: To make bridge between culturals, at our "house classes" we learn different culturals and history of other countries.
Келишинин максаты – Кыргызстандын жаштары менен жолугуп, аларда жетекчилик потенциал бар экендиги жөнүндө маек куруу аркылуу күчтөндүрүү. The aim of his visit is to meet the youth of Kyrgyzstan, emboldening them with a message about their positive leadership potential.
Айылдык калктуу конуштардын чектери айылдык калктуу конуштарды куруу долбоорунун башкы планын бекиткен орган тарабынан белгиленет жана өзгөртүлөт. Boundaries of rural settlements shall be established and altered by the agency approving the general plan of rural settlement construction project.
Мындай жетишкендиктер Түркиянын динден тышкаркы бийлик чөйрөлөрүнүн кыжырына тийип, алар Эрбакандын өкмөттү куруу аракетине жолтоо болууга аракеттенишкен. These developments vexed the Turkey’s secular establishment, which at first they attempted to block Erbakan’s efforts to form a government.
Албетте, жергиликтүү коомчулукту дүйнөгө коркунуч келтирген чоң ааламат тынчсыздандырбай койбойт, бирок ал үчүн жаңы жолду каржылоо жана куруу демилгеси биринчи орунда турат. Saving the world from a global disaster is of course important, but for a local community the initiative to finance and build a new road means a great deal.
Турак үйдү куруу жана тейлөө жана өзүмдүк көмөкчү чарба жүргүзүү жана дача куруу үчүн жер тилкелерин ченемдери тиешелүү аймакта ыйгарым укуктуу органдар тарабынан белгиленет. Norms of land plots for construction and maintenance of residential houses, personal sustenance households and dacha construction shall be established on the corresponding territory by authorized agencies.
Ишканаларды ар тараптан кайра куруу (ТАМ) программасынын максаты - кичи жана орто ишканалардын башка абалга өзгөрүүсүнө жардам берүү менен, экономикалык реформага колдоо көрсөтүү. The objective of the TurnAround Management (TAM) Programme is to support economic reform by assisting small and medium to large sized enterprises to transform themselves.
Үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелери шаар куруунун бекитилген документтеринин негизинде иштелип чыгат жана өз алдынча башкаруунун жерлеринин тилкелерин пайдалануунун эрежелерин аныктайт. Schemes of planning and building of settlements shall be developed on the basis of general plans, and shall determine the use of certain land plots of settlements.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: