Меню
Эл-Сөздүк

авторлоо берилиштер базасы

authentication database
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: авторлоо берилиштер базасы

Кыргызский Английский
Интернеттеги фильм маалымат базасы. Internet Movie Database.
Жер-жерлерде өткөрүлө турган иш-чараларды кароо, мониторинг жана анализ жасоо мүмкүнчүлүгү менен маалыматтар базасы иштелип чыкты. Information data base is developed for tracking, monitoring and analysis of conducted in-field activities.
2010-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча акча базасы негизинен мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынын өсүшүнө байланыштуу 8,7 пайызга көбөйгөн. As a result of 11 months of 2010, the monetary base increased by 8.7 percent, mainly due to the growth of state budget deficit.
Директордун анкетасы мектеп персоналы, материалдык-техникалык базасы, мектепти башкаруу жана окутуу процесси жөнүндө суроолорду камтыды. The School Principal's Questionnaire contained questions about school teaching staff, the material and technical situation, school management and the education process.
Алсак, иштеп жаткан коммерциялык банктардын активдери 4,7 пайызга, капиталы 1,1 пайызга, алардын депозиттик базасы 9,9 пайызга, ал эми кредит портфели 3,2 пайызга көбөйгөн. Thus, assets of commercial banks increased by 4.7 percent, capital - by 1.1 percent, deposit base of the acting commercial banks - by 9.9 percent and credit portfolio - by 3.2 percent.
Өтүп жаткан жылдын бүтүндөй 1-чейреги ичинде акча базасы 4,2 пайызга кыскарган (2009-жылдын 1-чейргинде 14,3 пайызга), бул Улуттук банктын валюта интервенциялары, ошондой эле Өнүктүрүү фондусунун операциялары менен шартталган. As a whole for the first quarter of the current year the monetary base decreased by 4.2 percent (in the first quarter of 2009 - 14.3 percent), that was stipulated by exchange market interventions of the National Bank, as well as by operations of the Devel

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: