Меню
Эл-Сөздүк

абал

state II. [стэйт];
stand [стэнд];
position [по’зишн]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: абал

Кыргызский Английский
абал state
абал колдонбойт mode is not supported
абал ишке киргизилген эмес mode is not activated
Команданы бул абал колдобойт Command not support in this mode
Иликтөө жүргүзүлгөн МБОдо абал бирдей экендиги байкалат: The survey of the РАО has shown the similar situation :
2008-жылдын март айындагы абал боюнча 20 стипендиант Японияда окуган. As of March 2008 20 scholars are trained in Japan.
Көрсөтүлгөн мөөнөттө андай ырастоо алынбаса, өзгөчө абал токтотулат. In absence of such confirmation, the state of emergency is canceled.
Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Acknowledgment of Documents Issued by the Bodies of Foreign State in Certification of Acts of Civil Status
Бүгүнкү күндөгү абал мурункудай, байлар насыя гана берип, алардын эч кандай карызы жок деген ойго көбүрөөк ыктайбыз. We are inclined to think that the situation today is similar, that the rich people today are creditors, certainly that they have no debts and are not debtors.
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарандык абал актыларын каттоо Registration of Acts of Civil Status of Citizens of the Kyrgyz Republic outside the Bounds of the Kyrgyz Republic
Инфляциянын алгачкы күндөрүндө, инфляциянын жактоочулары, учурдагы абал сонун эле, андыктан өкмөт өз саясатын жүргүзө берсин деп айтышат. The beginnings of the inflation are always characterized by the fact that those who favor inflation are the first to declare that conditions are very good and that they want the government to continue their police.
• Эки жагынан алганда, жалпысынан абал жакшы көрүнгөнү менен ар түрдүү Мамлекеттик башкаруу органдарындагы өзгөчө жагдайлар жымсалданып турат ■ On the other hand, behind a safe picture there is a specific situation in different PAOs .
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарандык абал актыларын каттоо Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринде жүзөгө ашырылат. Registration of acts of civil status of citizens of the Kyrgyz Republic, residing outside the bounds of the Kyrgyz Republic, shall be performed in consular institution of the Kyrgyz Republic.
Текшерилип чыккан укуктук, коомдук институттар менен байланышкан жана өзгөчө экономикалык аспекттер адамдын жашоо шарттарын түзүүчү бир катар тармактарда калыптанган өзгөчө абал тууралуу бир чечимге алып келет. Legal, institutional and, in particular, economic analysis show that critical conditions exist in a number of fields contributing to overall living conditions.
Алсак, өтүп жаткан жылдын экинчи чейрегинин баш жагынан тартып (17-майга карата абал боюнча), депозиттик базанын төмөндөө арымы 33,4 пайызды түзгөн, көбүнчө мындай агылып чыгуу бир банкта («Азия Универсл Банк» ААКсында) байкалган. Thus, from the beginning of the second quarter of the current year (as of May 17) deposit base decrease rate constituted 33.4 percent, by that the outflow was noted mainly in one bank (OJSC “Asia Universal Bank”).
1-январга карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет, текст жана графикалык материалдар түрүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берилет. State (National) report on condition and use of the land fund of the Kyrgyz Republic as of January 1 shall be submitted to the Government of the Kyrgyz Republic in the form of text and graphic materials for approval.
Бирок бул жерде монархиялык мыйзам чыгаруу бийлигине кандай орун жок болсо, так ошондой, мыйзамдын так аныктамасын белгилеп жаткан учурда “динаят” деген түшүнүккө дагы артыкчылыктуу абал берилбейт, мына ушул нерсе орто кылымдагы христиан дининин табигый м But even here there is no role for sovereign legislatures.Nor is there a privileged role for a ‘priesthood’ in the precise determination of the law; and this was a definitive feature of medieval Christian conceptions of natural law.The necessary adaptatio
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышы өтпөгөн учурда Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан өзгөчө абал киргизилсе, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өзгөчө абал киргизилгенден кийинки күндөн кечикпестен чакыруу жарыяланбай эле чогул In the event that the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic is not in session, and a state of emergency already has been imposed by the President, the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic shall assemble without notice not later than the day after the sta
Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде тиешелүү мамлекеттердин мыйзамдары боюнча жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү үчүн чет мамлекеттердин компетенттүү орг Documents issued by competent bodies of foreign state in certification of acts of civil status committed outside of the bounds of the Kyrgyz Republic according to the laws of corresponding states to citizens of the Kyrgyz Republic, foreign citizens and pe

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: