Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Топтук саясат

Кыргызский Английский
саясат таануу; political science;
Бийлик жана саясат Government and Politics
Жергиликтүү саясат Local Politics
Мамлекеттик саясат Government policy
Эч бир саясат жүргүзбөгүлөчү!!! Enough politics!!!
Кыргыз банкы жүргүзгөн саясат жөнүндөгү маалымат Information on the policy followed by the Bank of Kyrgyzstan
Билим берүү, илим, маданият, маалыматтык жана диний саясат боюнча комитет; The Committee on education, science, culture, information and religious policy;
Саясат да алдыдагы милдеттерге аткарылбачудай чоң коркунучтарды жаратты. Politics also greatly endangered the tasks at hand.
- расмий түрдө жайылтууга тийиш эмес маалыматты жеке же топтук таламдар үчүн пайдалануу; - personal or group use of information not allowed for distribution;
Мындай шарттарда, саясат жөн гана өзгөчө кызыкчылыктардын ортосундагы кагылышуу болгон. Politics in such circumstances is merely a conflict among particular concerns.
Даниел Жакынкы Чыгыш маселелери боюнча сүйлөшүү өткөрүүчү жана саясат жүргүзүүчү болууну каалайт. Danielle wants to become a Middle East negotiator and policy maker.
Түнкү 2де биздин бөлмөгө кирген киши биздин дин, саясат жана жашоо жөнүндө сүйлөшүп отурганыбызды көрө алмак. The person, who comes into our room at 2 in the morning could watching us discuss religion, politics, and life.
Бул өкмөттүк саясат деңгээлинде, ошондой эле инкубатордун жетекчилигинин деңгээлинде зарыл өбөлгөлөрду талап кылат. This requires necessary pre-conditions on both the level of governmental policy as well as that of incubator management.
ЭрК партиясынын "Үй-бүлө жана жаштар" программасынын бөлүгүндөгү эки пунктта аялдарга карата саясат толугу менен камтылган: In the section from the programme of the "ErK" party "Family and youth" two items reflect their entire policy concerning women:
Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, тактап айтканда, Этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттешүү бөлүмүнө; Presidential administration of the Kyrgyz Republic, and especially of the Department on ethnic and religious policy and interaction with civil society;
«Акчанын артынан ээрчи» деген - бардык журналисттер үчүн жакшы кеңеш, бирок бийлик жана саясат тууралуу жазып жүргөн кабарчылар үчүн бул өтө маанилүү. "Follow the money" is good advice for all journalists, but particularly for those covering government and politics.
Кыргызстанда ал тургай саясат ачык-айкын болбой жаткан учурда Өкмөттө инкубаторлорду натыйжасына жана таасирине карата кутуу мамилеси көбурөөк орун алган. In the case of Kyrgyzstan, even though no clear policy exists, there are high expectations within the government about the outcome and impact of incubators.
Ошону менен бирге эле бул жерде, эркектер башкарууга жана анализ жүргүзүүгө кыйла жөндөмдүүрөөк жана саясат жалаң эркектердин иши деген түшүнүк калыптанган. It is thought in the same way that women have more managerial and analytic potential and that politics is traditionally a male task.
ЧОИ үчүн ыңгайлуу инвестициялык- кредиттик чөйрө түзүү менен катар ишкердикти колдоо үчүн атайын инфраструктураны өнүктүрүүнү аныктоочу фискалдык саясат керек. Along with the creation of an SME-friendly fiscal policy and investment and credit environment, the development of an infrastructure to support entrepreneurship is crucial.
Пахтадан жасалган буюмдар, албетте, асем буюм эмес, бирок нанга салыштырганда барктуураак болушу ыктымал; бирок өкмөт баары бир нанга тиешелүү ошондой эле саясат жүргүзөт. Cotton goods are certainly not luxury goods; they are perhaps luxury goods when compared with bread but the government does the same thing, it follows the same policy, with bread.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: