Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: adaptive brightness

Английский Русский
Brightness . Яркость.
[ Brightness ] [Яркость]
It is difficult to implement the required changes in РАО only through direct administrative methods as the structure of the public administration has large a adaptive capacity to imitate the changes, including the changes in compliance with the priorities Это трудно осуществить необходимые изменения в РАО только путем прямых административных методов, как структура государственного управления имеет большое собой адаптивную способность подражать изменения, включая изменения в соответствии с приоритетами

Примеры переводов: adaptive brightness

Английский Кыргызский
Brightness . Ачыктыгы .
[ Brightness ] (ачыктыгы)
It is difficult to implement the required changes in РАО only through direct administrative methods as the structure of the public administration has large a adaptive capacity to imitate the changes, including the changes in compliance with the priorities МБОдо талап кылынган өзгөртүүлөрдү тике администрациялык усулдар менен гана жүзөгө ашыруу кыйын, анткени мамлекеттик башкаруунун түзүмдөрү өзгөртүүлөрдү анын ичинде каражаттарды өздөштүрүү үчун эл аралык уюмдардын артыкчылыктарына жараша ылайыкташтырылган

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: