Меню
Эл-Сөздүк

account

[э‘каунт]
n.
1. эсеп;
2. отчёт; сүрөттөмө;
v.
1. түшүндүр- (for);
2. түз- (for); эсебин бер- (for);
4. сыяктуу кара-; of no account бир аз; on account of -гандыктан, -нын айынан, -ган себептүү; on (his, her) account (анын) айынан; on no account эч качан; on one‘s own account өз алдынча; өзү менен өзү; on this account ушундан улам; to come into account эске алын-; to leave (put) out of account эске алба-, эстен чыгарып кой-; to take account of эске ал-; to take into account эске ал-, көңүл бур-

Account

Каттоо жазуу

account

каттоо жазуу

account

каттоо эсеби

Примеры переводов: Account

Английский Русский
Account Счет
Account Счет
Account two Счет два
Account one Счет один
Account name Имя пользователя
Account three внимание три
Account number Номер аккаунта
Account settings Настройки аккаунта
Account deactivated Счет выключены
Account is read only Счет предназначен только для чтения
Account not configured Счет не написал

Примеры переводов: Account

Английский Кыргызский
Account Эсеп
Account Каттоо жазуусу
Account two Экинчи каттоо жазуусу
Account one Биринчи каттоо жазуусу
Account name Каттоо жазуусунун аталышы
Account three Үчүнчү каттоо жазуусу
Account number Эсептин номуру
Account settings Каттоонун көрсөткүчтөрү
Account deactivated Каттоо жазуусу аракеттен чыгарылган
Account is read only Каттоо жазуусун окуганга гана жетки бар
Account not configured каттоо жазуусу конфигурацияланган жок

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: