Меню
Эл-Сөздүк

eighteenth

[‘эй‘тиинс]
num. он сегизинчи
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: eighteenth

Английский Кыргызский
Their eighth position was taken by Asia Sasykbaeva, the head of the NGO "Interbilim".In eighteenth position for this same party was Bermet Bukasheva, the editor-in-chief of the well-known newspaper "Litsa". 8- позицияны "Интербилим" НПОсунун жетекчиси Асия Сасыкбаева, 18-позицияда белгилүү «Лица» газетасынын башкы редактору Бермет Букашева болду.
Even in England, the most advanced capitalistic country in the eighteenth century, it was not possible, for a poor man to save except by hoarding a few coins in an old stocking hidden somewhere in his house. Жада калса, он сегизинчи кылымдагы жогору өнүккөн капиталисттик мамлекет болгон Англияда, кедей адам эски байпакка бир нече тыйынды катып, тишинин кирин соруп калса дагы, акчасын үнөмдөй алган эмес.
Theoretical expression was given to this development most powerful by the American thinkers of the eighteenth and nineteenth centuries, though particular mention has to be made of the exceptional contribution of Tocqueville in his own analysis of American Ушул өнүгүүнү он сегизинчи, он тогузунчу кылымдардын америкалык ойчулдары назарият жүзүндө таасын чагылдырып беришкени менен, америкалык коомду талдап чыккан Токвилдин бөтөнчө салымын баса белгилей кетүү керек.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: