Меню
Эл-Сөздүк

delivery

[ди‘ливэри]
n.
1. жеткирүү;
2. төрөт
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: delivery

Английский Кыргызский
delivery бериш
delivery; таратуу;
delivery; тапшыруу;
the nature, quantity, and the place of delivery of goods to be procured; жөнөтүлүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткириле турган жери;
The civil servant who was on a pregnancy, delivery or childcare leave has a priority right to training. Кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү же бала баккандыгы боюнча өргүүдө жүргөн мамлекеттик кызматчы окутууда артыкчылыктуу укуктарга ээ болот.
the desired or required time for delivery of the goods or for the completion of the construction, or the timetable for rendering services; товарларды жөнөтүүнүн ойдогудай же талап кылынган, же жумуштарды же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн графигин бүткөрүүнүн мөөнөттөрү;
Notice shall be made in writing and shall be delivered to each member of the partnership with confirmation of delivery by signature or by registered mail. Башкарма шериктиктин мүчөлөрүнө шериктиктин чогулушун өткөрүү жөнүндө кат жүзүндө билдирүү жөнөтөт, ал шериктиктин ар бир мүчөсүнө тил кат алуу менен же почта аркылуу жөнөтүү түрүндө тапшырылат.
In this case the goods made in the Kyrgyz Republic must not be second to similar goods of a foreign making in terms of reliability, safety, quality and delivery dates. Мындай учурда Кыргыз Республикасында чыгарылган товарлар ишенимдүүлүгү, коопсуздугу, сапаты жана жеткирүү мөөнөтү жагынан чет өлкөлүк ушундай эле товарлардан начар болбошу керек.
On presenting the missing documentation within the determined period of time it is considered that request is handed in on the day of the first delivery of the documentation. Чектелген мөөнөттө жетпеген документтер өткөрүлгөндө документтер алгачкы берилген күндөн тартып арыз менен кошо өткөрүлгөн деп эсептелет.
Non-functioning street lights have impeded the city’s recovery efforts by limiting movement, commerce, and the delivery of rehabilitation assistance during non-working hours. Иш убагынан кийин басууну, соода-сатыкты жана реабилитациялоочу жардамды таркатууну чектеген иштебей жаткан көчө жарыгы шаардын калыбына келүү аракетине жолтоо болуп келди.
All labor disputes associated with delivery of civil service may be processed by the Agency, as well as the courts, in accordance with this Law and labor legislation of the Kyrgyz Republic. Мамлекеттик кызмат өтөө менен байланышкан бардык эмгектик талаштартыштар Агентство тарабынан, ошондой эле ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык сот тарабынан каралышы мүмкүн.
the nature and quantity, and place of delivery of the goods to be supplied, the nature and location of the construction to be effected, or the nature of the services and the location where they are to be provided; жөнөтүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткирилүүчү жери, аткарылууга тийиш болгон жумуштардын мүнөзү жана жасалуучу жери, же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн мүнөзү жана кызмат көрсөтө турган жер;
If the result of any completed event, is later by any reason (disqualification of the team or players, judgment, conditions of delivery, etc.) was annulled or changed, calculation of the stakes shall be carried out on the basis of initial (actual) result Эгер аяктаган окуянын натыйжасы, кийинчерээк, кайсы бир себеп менен (команданы же оюнчуларды дисквалификациялоо, калыстык, өткөрүү шарттары ж.у.с.) жокко чыгарылса же өзгөртүлсө, коюмдарды эсептөө баштапкы (иш жүзүндөгү) натыйжанын негизинде жүргүзүлөт.
If the documents received by the National Bank do not comply with the requirements of the National Bank for obtaining a certificate, the calculation of the review period for the application and required documents shall start from the time of delivery of s Эгерде күбөлүк алуу үчүн Улуттук банкка берилген документтер Улуттук банк тарабынан коюлган талаптарга ылайык келбесе, анда кароо мөөнөтү талапка жооп берген документтер алынган күндөн тартып башталат.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: