Меню
Эл-Сөздүк

deliver

[ди‘ливэ]

v.
1. жеткир-;
2. (сөз) сүйлө-; (лекция) оку-;
3. бошот-; куткар-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: deliver

Английский Кыргызский
Nothing annoys a reader more than a story that doesn't deliver what the headline promised. Атында бир башка айтылып, бирок өзүндө жок болгон кабардан өткөн нерсе окурмандын кыжырын кайната албайт.
In reality there are many situations wherein both parties do not deliver immediately what they are obligated to deliver. Чыныгы жашоодо эки тарап тең милдеттенген нерсесин кечеңдетип берген учурлар кездешпей койбойт.
The party who was bound to deliver potatoes may have delivered something that the second party does not consider potatoes. Картошканы жеткирип берүүчү тарап, экинчи тарап картошка деп эсептебеген башка нерсени жеткирип бериши мүмкүн.
Fifty years ago presidential candidate John F. Kennedy arrived at the University of Michigan's campus to deliver a campaign speech. Мындан элүү жыл мурун президенттикке талапкер Жон Кеннеди Мичиган университетинин кампусуна шайлоо кампаниясына даярдаган сөзүн сүйлөмөк болуп келет.
to detain and deliver persons, who have committed crime and administrative violations relating to guarding, protection, regeneration of forest, to law-enforcement bodies; токойлорду коргоо, сактоо, жаңыртып өстүрүү пайдалануу жагында кылмыш кылгандарды жана администрациялык укук бузууларды жасагандарды кармоо жана укук коргоо органдарына жеткирүү;
Instead, producers write thesises that leave some questions unanswered, or they may create anticipation by promising to deliver a benefit to the viewer who keeps watching. Анын ордуна продюсерлер айрым суроолорду жоопсуз калтырган тезистерди жазат же кабарды аягына чейин көргөн көрөрмандар пайда табарын убада кылуу менен аларды күтүүгө мажбурлашы мүмкүн.
This activity will also encourage employment and stimulate the oblast economy by contracting a local company to manufacture and deliver materials for the rehabilitation of the city’s street lights. Бул долбоор көчө жарыгын калыбына келтирүү үчүн материалдарды чыгарган жана камсыз кылган жергиликтүү компанияларды ишке алуу менен жумуш орундарын түзөт жана облус экономикасынын өнүгүүсүнө түрткү берет.
If a man has offered in a contract to deliver potatoes in three months, for instance, the question may come up when he delivers whether what he gives the buyer really is potatoes in the meaning of the contract. Эгер келишимдеги тарап үч айдан кийин картошка жеткирип берем деп милдеттенсе, үч айдан кийин жеткирип бере турган картошкасы, сатуучунун келишимде көрсөткөн картошкасына дал келеби деген маселе келип чыгат.
When the government does this, the situation is similar to what it would be if you agreed to deliver a horse to another party but instead of a horse you delivered a chicken, saying, “This is all right ... I say that this chicken means a horse.” Ушундай кадамга барып жаткан өкмөттү, алгач жылкыны жеткирип берүү боюнча келишим түзүп, бирок маалы келгенде, жылкынын ордуна тоокту алып барып: “Бардыгы жайында.... Бул эми тоок эмес – жылкы” деп жооткотуп тоокту тапшырган, жогорудагы акылынан айныган к
If the person unlawfully using the information not subject to disclosure has received it from the person who was not entitled to deliver it and the appropriator of the information was not aware of it or had not to be aware (faithful appropriator) the lawf Эгерде жабык маалыматты мыйзамсыз пайдаланган адам маалыматты аны таркатууга укуксуз адамдан алса, ал жөнүндө алуучу билбесе жана билүүгө тийиш болбосо (ак ниет алуучу), жабык маалыматтын укук ченеминде ээси ак ниет алуучу аны пайдалануу мыйзамсыз экендиг
A lessor shall deliver the leased asset to the lessee in the condition that corresponds to the terms of a lease agreement and the functions of the asset with all its parts and with all documents (technical passport and others) most conform unless otherwis Эгерде лизинг келишиминде башкача каралбаса, лизинг берүүчү лизинг предмети болуп саналган мүлктү лизинг келишиминдеги шарттарга жооп берген абалда жана ушул мүлктүн арналышына жараша анын бардык тиешелүүлүктөрү жана бардык документтери (техникалык паспор

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: