Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: default value

Английский Кыргызский
Caller ID restriction activated by default . "стандарттуу" аракетке кирген абоненттин идентификаторун чектөө .
Caller ID restriction not activated by default . "стандарттуу" аракетке кирбеген абоненттин идентификаторун чектөө .
Threat of default or solvency of a micro-finance company; микрокаржы компаниясынын төлөө кудурети кооптонууну туудурганда же төлөө кудуретсиздигине дуушар болгондо;
consequences of default or improper execution of the contract; келишимди аткарбоону же талаптагыдай аткарбоонун натыйжаларын;
Default trial of criminal or other cases in courts is not allowed except for cases provided by law. Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо жазык иштерин жана башка иштерди сотто сыртынан териштирүүгө жол берилбейт.
In case of default to take actions in its relation in compliance with Law of the Kyrgyz Republic "On bankruptcy"; микрокаржы компаниясы төлөөгө кудуретсиз болгон учурда ага карата Кыргыз Республикасынын "Кудуретсиздик жөнүндө" Мыйзамына ылайык иш-аракеттерди көрүү;
Liability for Default or Improper Execution of Contract on Use of Neighboring Rights and for Unlawful Non-contractual Use of Work Эриш-аркак укуктарды пайдалануу жөнүндө келишимди аткарбагандык же талапка ылайык аткарбагандык жана чыгарманы укукка жат түрдө келишимсиз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик
The beneficiary shall bear the risk of consequences of default or untimely performance of obligations which were to be performed earlier. Мурда эле аткарылууга тийиш болгон өз милдеттерин аткарбай коюу же өз убагында аткарбагандык тобокелин пайда алуучу тартат.
In case of default (bankruptcy) a micro-finance organization is liquidated as a bank in compliance with legislation on bankruptcy of the Kyrgyz Republic. Төлөөгө кудуретсиз (банкрот) болгон учурда микрокаржы уюму Кыргыз Республикасынын кудуретсиздик жөнүндө мыйзамына ылайык, банк катары жоюлат.
by acquisition of property objects in ownership from natural or legal persons as a result of transactions (purchase, exchange, donation, default on agreement provisions); объекттерди менчикке жарандардан жана юридикалык жактардан жарандык-укуктук бүтүмдүн негизинде сатып алуу (сатып алуу, алмашуу, тартуу кылуу, экинчи жактын өзүнүн келишимдик милдеттенмелерин аткарбай коюшу) аркылуу;
Pledge is the method of securing obligation when the obligor (pledgeholder) acquires the right in case of default of the obligation by the obligor to receive satisfaction at the expense of the pledged property in priority to other creditors with exception Күрөө - кредитор (күрөө кармоочу) эгерде карызкор (күрөө берүүчү) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган алып коюулардан кийин күрөөгө коюлган мүлктүн эсебинен, башка кредиторлорго караганда, артыкчылык кылуу менен талабын канааттандыруу милдеттенм
Person who failed to execute or executed improperly the contract on the use of neighboring rights or unlawfully used the work without entering into a contract shall be liable under general provisions on liability for default or improper execution of the c Эриш-аркак укуктарды пайдалануу жөнүндө келишимди аткарбаган же талапка ылайык аткарбаган же болбосо чыгарманы укукка жат түрдө келишимсиз пайдаланган адам келишимди аткарбагандык же талапка ылайык аткарбагандык үчүн жоопкерчилик жөнүндө жалпы эрежелер бо

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: