Меню
Эл-Сөздүк

dead centre

өлүк (тыным) чекит
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: dead centre

Английский Кыргызский
in centre. ортосунда
in centre. ортосунда
The battery is dead Батарейим жарабай калды
raise from the dead; тирилтүү;
FMC Family Medicine Centre ҮМБ Үй-бүлөлүк медицина борбору
08:21:12 Informational Centre of Cairo: Hi, Danielle. 08:21:12 Каир маалымат борбору: Салам Даниел.
We gathered around the graves of the newly found dead. Биз табылган курмандыктардын көмүлгөн жерин тегеректеп турдук.
Southern Vector Centre for Social Information and Forecasting PF (Osh) «Түштүк вектор» социалдык маапымат жана болжолдоо борбору» КФсы (Ош)
09:00:22 Informational Centre of Cairo: How can a Muslim live in the U.S.A now? 09:00:22 Каир маалымат борбору: АКШда мусулмандар кантип жашай алат?
That bloody power struggle left 800,000 people dead and caused 2 million to flee across the borders. Бийлик талашуудан чыккан ал согушта 800 миң адам курман болуп, 2 миллион адам башка өлкөлөргө качкын болуп кеткен.
e) death of a civil servant, as well as recognition of a civil servant by the court as dead or missing; мамлекеттик кызматчынын өлүмү, ошондой эле сот тарабынан мамлекеттик кызматчыны өлдү же дайынсыз жок болду деп таанылганда;
08:53:54 Informational Centre of Cairo: Sara, what influence of American Muslim intellectuals in Arab world? 08:53:54 Каир маалымат борбору: Сара, америкалык мусулман интеллектуалдарынын араб дүйнөсүнө тийгизген таасири кандай?
Organizational and video equipment for the Atlantis rehabilitation centre needed to provide quality rehabilitation. «Атлантис» кайра калыбына келтирип дарылоо борборун сапаттуу кайра калыбына келтирип дарылоо үчүн зарыл уюштуруу жана видеотехникалар менен жабдуу
Forest sanitary status are forest characteristics containing data on disorder, drying, decaying, and dead trees in a forest. Токойдун санитардык абалы - токойдун булгануусу, кургап бараткан жана куурап калган дарактардын саны жөнүндөгү маалыматтарды камтыган токойдун мүнөздөмөсү.
Informational Centre of Cairo: Samantha, how are you as a Christian girl able to deal with other people from different religions? Каир маалымат борбору: Саманта, сен христиан кыз катары башка диндеги адамдар менен кандайча тил табышасың?
decision of the court on recognition of the person that holds the position of the Ombudsman (Akyikatchy) as missing or dead comes into force Омбудсмендин (Акыйкатчынын) кызматын ээлеген адамды дайынсыз жоголду же аны өлгөн деп табуу жөнүндөгү соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирет
Therefore when they formed their lists of candidates, the parties focused on well-known people, capable to collecting many votes both in the centre and in the regions. Ошондуктан талапкерлердин тизмесин түзүп жатып, партиялар элге белгилүү болгон, борбордо, ошондой эле региондордо алда канча көп сандагы добуштарды алып келүүгө кудуреттүү адамдарга басым жасады.
‘Once we have resolved to let God be God, we can no longer use God for our own cognitive ends God is not dead; but we don’t seem to need him -or want him- for most of what we do. “Кудай Кудай бойдон калышы керек деп чечкенден кийин, биз Аны кандайдыр бир нерсени таанып-билүү максатында колдоно албай калабыз Кудай өлүк эмес, ал тирүү; бирок көптөгөн иш-аракеттерибизде анын бизге кереги жоктой сезилет.
The countries of the Union shall not be required to protect anonymous or pseudonymous works in respect of which it is reasonable to presume that their author has been dead for fifty years. Союздун өлкөлөрү алардын авторунун дүйнөдөн кайтканынан элүү жыл өткөндүгүн болжолдоого бардык негиздер бар болгондорго карата жашыруун же пседоним менен чыгарылган чыгарманы коргоого милдеттүү эмес.
sanitary cuttings, the main objective of which is to improve sanitary status of stands, felling of cull trees damaged by pests, weak, dead and other trees worsening the sanitary status of forests; санитардык кыюулар - анын негизги милдети токой дарактарынын санитардык абалын жакшыртуу, чириген, зыянкечтер залал келтирген, өсүшү начарлаган, куураган жана токойдун санитардык абалын начарлаткан башка дарактарды кыюу болуп саналат;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: