Меню
Эл-Сөздүк

damping potential

өчүүнүн потенциалы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: damping potential

Английский Кыргызский
To develop leadership potential at the local level Жолбашчылык дараметти жергиликтүү деңгээлде өнүктүрүү;
Develop a special PR campaign to attract potential tenants. Потенциалдуу ижарачылар үчүн атайын жарнамалык компания иштеп чыгуу.
Presumption of potential ecological risk arising from any planned economic or other activity; белгиленген ар кандай чарбалык иштин жана башка иштин экологиялык коркунуч келтириши мүмкүн экендигинин;
potential for growth, credible and respectable management, with genuine need for business advice өсүү потенциалы бар, таза жана алгылыктуу башкарылган, бизнес боюнча кеңештерге чындап муктаж болгон
After each role play discuss how a leader-woman or potential leader-woman dealt with the situation. Ар бир ролдоштурулган оюндан кийин, жолбашчы аялдын же мүмкүн болгон жолбашчы аялдын ушул кырдаалды кандайча жайгаргандыгын талкуулагыла.
However, Hollywood is terrified of the potential for piracy when their new releases come out in digital form. Бирок жаңы продукциялар цифралык форматта чыгышы мүмкүн, ошондуктан Голливуд пиратчылыктын потенциалындан чочулайт.
organizing publication-notifications on procurement or sending invitation to bid directly to potential suppliers ; сатып алуулар жөнүндөгү билдирүүлөрдү жарыялоону уюштурат же болбосо тоорукка түздөн-түз катышуучу кудуреттүү жөнөтүүчүлөргө катышууга чакыруу кагазын жөнөтүү;
Nowadays exactly a creative potential and innovations influence extensively to economic growth and social development. Бүгүнкү күндө дал ушул чыгармачылык даремет жана инновациялар экономикалык өсүүнү жана социалдык өнүгүүнү маанилүү даражада аныктоодо.
What is the gender component in the information and training programmes for developing the potential of civil servants? Мамлекеттик кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу үчүн маалыматтык жана окутуу боюнча программаларынын гендердик компоненттердин мазмуну эмнелерден турат?
However, in Kyrgyzstan this means that not enough attention is paid to the aspect of selecting tenants with growth potential. Бирок, Кыргызстанда бул өсүшкө зор потенциалы бар ижарачыларды камдоого жетиштүү көңүл бурулбайт дегенди билдирет.
Being aware of conflict of interest, a civil servant must take the measure to prevent real or potential conflict of interests. Таламдардын кагылышуусу жөнүндө белгилүү болгон мамлекеттик кызматчы таламдардын реалдуу жана дараметтүү кагылышуусунун келип чыгышына жол бербөө үчүн чараларды көрүүгө милдеттүү.
The aim of his visit is to meet the youth of Kyrgyzstan, emboldening them with a message about their positive leadership potential. Келишинин максаты – Кыргызстандын жаштары менен жолугуп, аларда жетекчилик потенциал бар экендиги жөнүндө маек куруу аркылуу күчтөндүрүү.
It is thought in the same way that women have more managerial and analytic potential and that politics is traditionally a male task. Ошону менен бирге эле бул жерде, эркектер башкарууга жана анализ жүргүзүүгө кыйла жөндөмдүүрөөк жана саясат жалаң эркектердин иши деген түшүнүк калыптанган.
A summary of the project beneficiary’s vision and strategic plan (including funding needs (if any) and potential sources of investment); Пайда алуучу компаниянын өнүгүүсү боюнча көрүнүштүн бардык керектелүүчү каржы чыгымдары (эгерде каралса) жана потенциалдуу инвестициялар булактары кошулган кыскача мүнөздөмөсү жана стратегиялык планы.
The potential for growth appears very limited, especially considering the limited local absorption capacities for such products and services. Өсүш потенциалы өтө чектелүү, айрыкча өнүмдөр менен кызмат көрсөтүүлөрдүн мындай түрлөрүнө карата жергиликтүү калктын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн эске алсак, кыйла төмөн.
What educaiional infrastructure should ensure the continuous process of developing the potential of civil servants in terms of gender development? Гендердик маселени енүктүрүү жагында мамлекеттик кызматкерлердин дараметин үзгүлтүксүз жогорулатуу процессин кайсы билим берүү инфратүзүмү камсыз кылат?
Since May 2010, USAID has worked to mitigate the potential for conflict and improve governance at both the national and local levels in Kyrgyz Republic. 2010- жылдын май айынан тартып өткөөл демилгелер Программасы Кыргыз Республикасындагы кагылыштын жеңилдешине, улуттук жана жергиликтуу деңгээлдеги натыйжалуу жетекчиликтин өсүшүнө максат койгон.
The flexibility and mobility of the SME sector can help avert serious economic crises, and promote the discovery of the innovative potential of the economy. ЧОИ секторунун ийкемдүүлүгү жана кубаттуулугу олуттуу экономикалык кризис- терден четтөөгө мүмкүндүк берип, экономиканын инновациялык потенциалын ачуга кемектешет.
“Agro Expo Silk Way - 2011” will focus on the development of poultry and feed industry in Central Asia, which has great potential for growth in the region. Көргөзмөнүн негизги тематикалык багыты – Борбор Азияда өсүп-өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү абдан кең болгон канаттууларды багуу жана тоют өндүрүү тармактарын өнүктүрүү.
This means a more stringent client policy, including more consistent selection of clients on the basis of defined criteria, such as business models and growth potential. Бул аныкталган критерийлерге ылайык, мисалы, бизнес-моделдин болушу жана өсүш потенциалы боюнча ырааттуу тандоону кошо алганда, кардарларга карата кыйла бекем саясатты билдирет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: