Меню
Эл-Сөздүк

damping factor

басаңдоо коэффиценти
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: damping factor

Английский Кыргызский
factor күч
factor фактор
This factor is inflation. Ал фактор – инфляция.
Money is the most important factor in a market economy. Базар экономикасында акча эң маанилүү фактор деп эсептелет.
It does not try to consider this factor when decision¬making upon other equal characteristics of the applicants. Ал катышуучулардын башка бирдей мүнөздөмөлөрү менен катар чечим кабыл алууда бул факторду жеке алууга аракет жасабайт.
That is at the past elections availability of financial capital was not a key factor for the nomination of women. Башкача айтканда, өткөн шайлоодо каржылык капиталдын болушу аялдарды көрсөтүүдөгү өзөктүү фактор болгон жок.
The important factor to change the situation is the opportunity of the appeal of the taken decisions on personnel assignments. Кадрлык дайындоолор жөнүндө кабыл алынган чечимдерди даттануу мүмкүнчүлүгү жагдайды өзгөртүүдөгү маанилүү фактор болуп саналат.
Moreover, the single adjustment factor was established to determine the interest rates for credit resources of SFBR at the 1 level. Андан тышкары, БРАФтын насыялык каражаттары боюнча 1 деңгээлиндеги пайыздык чен өлчөмүн аныктоо үчүн бирдиктүү түзөтүү коэффициента белгиленген.
It’s absolutely clear that the decline was connected to the psychological factor that the consumers as well as the businesses weren’t confident. Төмөндөөнү керектөөчүлөрдүн дагы, компаниялардын дагы өз күчүнө ишене албоо сыяктуу психологиялык фактору шарттаганы айтпаса деле түшүнүктүү.
The horizontal and vertical segregations in the public administration bodies are at the same time both a consequence and a factor of gender discrimination. Бир эле учурда, гендердик басмырлоо кесепети жана аны шарттаган фактор катары мамлекеттик башкаруу органдарындагы тигинен же туурасынан сегрегация болуп эсептелет.
Despite a decrease in the nominal effective exchange rate (NEER), the lower inflation level in partner countries became a dominant factor for REER formation. Номиналдык эффективдүү алмашуу курсунун (НЭОК) төмөндөөсүнө карабастан, өнөктөш өлкөлөрдө инфляция деңгээлинин алда канча төмөндүгү РЭОКту түптөөдө аныктоочу факторлордон болгон.
At the same time, a common adjustment factor was established for the base rate at the level of 1 in order to define the extent of interest rate for the SFBR credit funds. Бир эле учурда БРАФтын насыялык каражаттары боюнча пайыздык чен өлчөмүн аныктоо үчүн базалык ченге карата 1 деңгээлинде бирдиктүү оңдоо коэффициенти белгиленген.
In the reporting period the main growth factor of inflationary pressure was the increase of tariffs for electricity, hot water and heating, as well as appreciation of some food products in early 2010. Эсепберме мезгил ичинде 2010-жылдын башталышында электроэнергия сына, ысык сууга жана жылуулук берүүгө тарифтердин жогорулашы, ошондой эле айрым азык-түлүк товарларынын кымбаттоосу инфляциялык басымдын өрчүшүнүн негизги фактору нан болгон.
When carrying out the competitions and attestation, the attestation and competitive commission has no data on gender balance or misbalance in the state body, and does not try to consider this factor at other equal characteristics of the applicants. Таймаш жана аттестация өткөрүү учурунда аттестациялык-таймаштык комиссия мамлекеттик органдагы гендердик баланс же дисбаланс маалыматтарды албайт жана башка бирдей мунөздөмөлөр болгон учурда бул факторду эске алышпайт,
Beside creation and management (the specification of realistic incubator goals, organisation and governance) the incubation process itself (admission criteria, the range of services, graduation and exit procedures) is an important factor to consider when Түзүү жана башкаруу менен катар (инкубатордун реалдуу максаттарын кеңири көрсөтүү, уюштуруу жана башкаруу) бизнес-инкубаторлорго баа берүүдөгү маанилүү фактор - инкубациялоо процесси (кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү, жана ага чыгуу процедурасы, критерийлери).
Another important factor, which was the reason for a large number of the pensioners or temporarily unemployed women on the lists of the parties in opposition was that women who were connected with the authorities or successful women were reluctant to join Бийликке оппозициядагы партиялардын тизмесинде пенсия курагындагы же убактылуу иштебеген аялдардын кыйла сандагы категориясын аныктаган башка бир маанилүү фактор бийликке жакшы интеграцияланган же ийгиликке жетишкен аялдар өзүн тобокелдикке дуушарлантууда
While people are talking about many things as bad and making suggestions concerning the improvement of many conditions, they do not realize that there is one factor which brings about, not only an impairment of economic conditions for the greater part of Эл көп нерсени жамандап, бирок ошол эле маалда жашоону оңдоо тууралуу көптөгөн сунуштарды киргизүү менен, калктын басымдуу көпчүлүгүнүн бир гана экономикалык абалын эмес, ошондой эле бир катар баш аламандыкты жаратып, бүтүндөй саясий абалды солгундата тур

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: