Меню
Эл-Сөздүк

alternative

[оол‘төөнэтив]
n.
1. альтернатива, тандоо;
2. башка бир жол
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: alternative

Английский Кыргызский
Time limit for choosing the alternative possibility. Альтернативдүү мүмүкүндүктү тандап алуу үчүн мөөнөт.
-Enable teachers to select alternative ways of improving their professional level. - мугалимге квалификацияны жогорулатуу үчүн теңтайлаш түрлөрүн тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү;
drafting a civil servant for military service or his referral to an alternative civil service; мамлекеттик кызматчыны аскердик кызматка чакыруу же аскердик кызматты алмаштырган альтернативдүү жарандык кызматка жөнөтүлгөндө;
Yet unfortunately consulting services in energy efficiency and alternative energy are not well received in the market. Ошентсе да, тилекке каршы, энергияны үзүрлүү пайдалануу жана альтернативалуу кубаттуулук тармактарында кеңеш берүү кызматтары базарда анча жакшы кабыл алынбай жатат.
The second is that it is important to consider what might be the alternative to allowing religion to emerge as a political force. Экинчиси, динди саясий күчкө айландыруудан башка дагы кандай жол болушу мүмкүн деген маселе.
The basis for and manner of release from military service or its replacement by alternative service shall be established by the law. Аскердик кызмат өтөөдөн бошотуунун же аны альтернативдик кызмат өтөө менен алмаштыруунун негиздери жана тартиби мыйзам менен белгиленет.
At such times, the Bank, the so-called monetary authorities, are faced with an alternative: either to devalue, which they do not want to do, or to go up again with the rate of interest. Мындай учурларда, Банк же мамлекеттик каржы органдары эки альтернативага туш болушат – алардын жүрөгүн өйүткөн девальвация иш-чарасын колдонуу, же пайыздык ченди жогорулатуу.
If the alternative is to concentrate political authority in the hands of a power great enough to keep all, including religion, in awe, the cure might be worse than the potential disease. Кандайдыр бир күчтүн колунда топтолгон саясий бийлик бардыгын, ошондой эле, динди дагы коркунучта кармаса, анда ооруңду жашырсаң өлүм ашкерелейт дегендей, бул илдеттен өзүнөн мурун, андан айыгуу жолу бир кыйла татаалыраак болот.
There can be certain conditions under which the government inflated and you can say the situation was such that the alternative to inflation, to increasing the quantity of money, was also very bad. Өкмөт инфляцияны колдонууга аргасыз болгон өзгөчө шарттар келип чыгышы мүмкүн, бирок инфляциянын же акчанын санын көбөйтүү иш-аракетинин ордуна колдонула турган иш-чара дагы кесепеттүү деп айтышыңыз мүмкүн.
In this potentially, destabilising social order there is little to bind individuals together, no decentralised social arrangements which can form a barrier against state power or alternative sources of loyalty and affection for individuals. Туруктуулукту солгундатуучу мындай коомдук тартипте адамдардын башын бириктирип турган, ошондой эле өкмөттүк бийликке же адамдарга кам көргөн кошумча булактарга каршы бийик коргон орното турган борбордон ажыратылган коомдук келишимдер жок.
© it is a necessity to get aware of a process (it implies understanding that education is a process, which will continue all life through; it is a risky action, it is a constant exchange of roles between a student and a teacher; any alternative approaches процессти аңдап сезүү (билим алуу - бул өмүр бою созула турган процесс, бул тобокелчилик иш-аракет, бул мугалим менен окуучулардын ролдорунун дайыма алмашып туруусу экендигин түшүнүү; максатка жетүү үчүн альтернативдүү мамилелер жана стратегиялар колдонул

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: