Меню
Эл-Сөздүк

allocate

[‘элэукэйт]
v. жайгаштыр-, бөлүштүр-, дайында- (to)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: allocate

Английский Кыргызский
allocate айырмалоо
to allocate for reforestation, in the first place, forest lands uncovered by tree and shrub vegetation; токойду калыбына келтирүү иштери үчүн биринчи кезекте дарактар жана бадалдар өспөгөн токой жерлерин бөлүп берүүнү;
allocate to the successors the estate payable to them pursuant to the testament of the testator and law; мурас калтыруучунун эркине жана мыйзамга ылайык мураскорлорго аларга тийиштүү мүлктү берүүгө;
A special authorized body shall allocate a land plot into ownership or for use by the way of selling at sale, except as provided in Art. 32 of this Code. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул Кодекстин 32-беренесинде каралгандан башка учурларда, жер тилкесин менчикке же пайдаланууга соодалашууда сатуу аркылуу беришет.
The Government of the Kyrgyz Republic shall allocate within a two-week period four million US dollars from the Japanese grant for development of this project. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү көрсөтүлгөн долбоорду даярдоо үчүн эки жумалык мөөнөттө Япон Өкмөтүнүн төрт жүз он миң АКШ доллары суммасындагы акысыз каражаттарын бөлсүн.
As a result of the International Donor Conference, there was agreed to allocate USD 1.1 billion during 30 months for reconstruction of the Kyrgyz Republic economy. Мына ушул конференциянын жыйынтыгы боюнча талкаланган экономиканы калыбына келтирүү үчүн отуз ай аралыгында 1,1 млрд. АКШ долларын бөлүү тууралуу макулдашууга жетишилген.
Micro-credit agencies cannot allocate profit among their founders or participants and must allocate their profit to achieve the goals outlined in its charter in compliance with legislation of Kyrgyz Republic. Микронасыялык агенттиктер түшкөн пайданы өздөрүнүн катышуучуларынын ортосунда бөлүштүрө алышпайт жана аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаргылык максаттарды чечүүгө пайдаланат.
The decision of the agency authorized to allocate land use rights regarding establishment or refusal to establish an easement may be appealed in court by the party interested in easement or by the land owner/user. Сервитут белгилөөнү же андан баш тартууну караган ыйгарым укуктуу органдын чечими сервитут белгилөөгө тиешеси бар жак же жер тилкесинин менчик ээси же жерди пайдалануучу тарабынан сотко даттанылышы мүмкүн.
to allocate in the field the Forest Fund plots needed for forest use and forest use-related activities to organizations and individuals, to take decisions on issuing forest felling orders (permits) or forest tickets; токойду пайдалануу жана аны менен байланышкан башка максаттар үчүн мамлекеттик токой фондусунун участокторун уюмдарга жана жарандарга натуралай бөлүп берүүгө, токой кыюу билеттерин (ордерлерди) же токой билеттерин берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алууга;
An authorized agency shall allocate land plots to state and communal land users for use on a charge-free basis, and may allocate land plots on a charge-free basis to certain legal entities for the following purposes: Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучуларга жер тилкелери акысыз пайдаланууга берилет, ал эми Кыргыз Республикасынын айрым юридикалык жактарына жер тилкелери ыйгарым укуктуу орган тарабынан төмөндөгү максаттар үчүн берилиши мүмкүн:
For scientific research purposes, the Forest Fund owners (forestries) shall allocate forest plots, on which forest use shall be limited or fully prohibited, if forest use cannot be combined with scientific research objectives. Илимий - изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн токой фондусунун ээлери (токой чарбалары) тарабынан участоктор берилип, эгерде бул илимий изилдөөлөр жүргүзүү максатына ылайык келбесе аларда токойду пайдаланууларга чек коюлат же толук тыюу салынат.
According to the Forest Fund plot lease agreement, forestry (lessor) shall be obligated to allocate to a forest user (lessee) a plot of the Forest Fund for short- or long term paid lease to carry out one or several types of forest uses. Токой фондусунун участогун ижаралоо келишими боюнча токой чарбасы (ижарага берүүчү) токойду пайдалануучуга (ижарага алуучуга) токой фондусунун участогун токойду пайдалануунун бир же бир нече түрлөрүн жүргүзүү үчүн кыска же узак мөөнөткө, акыга берүүтө мил
In this case the authorized body may allocate for free other land plot within the borders of this settlement for construction and maintenance of the residential house with the norms established for such settlement regardless of the size of the land plot a Мында ыйгарым укуктуу орган жараксыз деп табылган жер тилкесинин өлчөмүнө карабастан ошол калктуу конуш үчүн белгиленген норма боюнча турак үй куруу жана тейлөө үчүн калктуу конуштун чегинен башка жер тилкесин акысыз берүүгө укуктуу.
In premises of residential buildings it is not allowed to allocate industry manufacture, shops for sale of construction, drugs-chemical and other goods that threaten people health, shops with highly explosive materials and substances, shops of wholesale t Турак жай имараттарында өнөр жай өндүрүшүн, курулуш, майлоочу-химиялык жана жарандардын ден соолугуна коркунуч туудурган башка товарларды саткан дүкөндөрдү, жарылып кетүүчү заттар менен материалдар бар дүкөндөрдүн, дүң соода дүкөндөрүнүн, адистештирилген

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: