Меню
Эл-Сөздүк

aircraft, aviation (air)

учуу, учма
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: aircraft, aviation (air)

Английский Кыргызский
aircraft учак
Aircraft Search Учактарды текшерүү
Switch off your device before boarding an aircraft. Учакка кирүүдөн мурда аппаратыңызды өчүрүп коюңуз.
The aviation guard zones and the relevant procedure shall be established by the Government of the Kyrgyz Republic. Токой фондусун авиациялык коргоо зоналары жана аны ишке ашыруу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.
The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft and may be illegal. Зымсыз телетүзмөктөрдү учактын ичинде колдонуу учактын иштөөсүнө тоскоол келтириши, жана мыйзамга каршы болушу мүмкүн.
directly pointing to manufacturing industry and type of activity (aircraft, car, trade equipment, textile material, and etc.); өнөр жайдын тармагын же иштин түрүн түздөн-түз көрсөткөн (учкуч, автомобиль, соода жабдуусу, эндей кездеме ж.б.);
To guard the State Forest Fund and forests outside the State Forest Fund against fires, to protect them against pests and diseases, there may be used aviation guard. Мамлекттик токой фондусун жана токой фондусуна кирбеген токойлорду өрттөн коргоо, зыянкечтерден жана токой илдеттеринен сактоо үчүн авиациялык коргоо пайдаланылышы мүмкүн.
It would be difficult, for example, for a filmmaker to construct a make-believe aircraft carrier or to hire a cast of extras to be in the background of a movie who look like real soldiers, sailors, airmen, or marines (their haircuts, fitness levels, and p Анткени, фильмдеги атайы авианосецти куруу, фильмдин фонунда көрсөтүлө турган чыныгы солдаттардай, учкучтардай же матростордой (алардын чач тарамы, келбети жана тышкы көрүнүшү көп учурларда жарандык актёрлордукунан башкача болот) көрүнүүгө тийиш болгон ад

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: