Меню
Эл-Сөздүк

air distributor phase

аба бөлүштүрмө фаза
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: air distributor phase

Английский Кыргызский
distributor; таратуучу;
distributor; таркатуучу;
Such activities may be part of the working phase of the KIWOG. Бул КРБИЖТтин жумушчу фазасынын бөлугу болуп калышы мумкун.
A DFID review mission praised the results of the first phase of the project. Баалоочу ОРЮ миссиясы долбоордун биринчи баскычынын жыйынтыктарын жогору баалады.
This could be done during the working phase of the Kyrgyz Incubator Working Group (KIWOG). Бул Кыргыз Республикасындагы бизнес-инкубаторлор боюнча жумушчу топтун (КРБИЖТ) иш- аракетинин жүрүшүндө жасалышы мүмкүн.
A broad community of governmental and non-governmental supporters should be involved during the start up phase. Колдоо көрсөтүү үчүн баштапкы стадияда бизнес-инкубаторлорду түзүүгө кеңири коомчулукту, өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдарды тартуу керек.
Subsequent sections describe the principal components presented as block of activities with specific tasks for each phase. Кийинки бөлүктөр долбоордун ар бир фазасы үчүн аныкталган маселелрден турган иш-чаралар планы түрүндө берилген негизги түзүүчүлөр жөнүндө маалыматтан туруу керек.
There is a need to develop guidelines for these kinds of services too - these should be developed within the working phase of KIWOG. Кызмат көрсөтүүлөрдүн ушундай түрлөрү учун жетектемелер иштеп чыгуу зарылдыгы баралар КРБИЖТтин жумушчу фазасынын алкагында иштелип чыгышы керек.
employ foreign personnel during the initial phase of the works only, or, if there be no adequately qualified workers and experts in the Kyrgyz Republic. чет өлкөлүк жумушчуларды жана адистерди макулдашуу боюнча иштердин алгачкы баскычында же Кыргыз Республикасынын тийиштүү квалификациядагы адистери - жарандары болбогон учурда гана тартуу.
Deputy Director of the transport company Liga, Sergei Vityazev, said the first phase of this increase will be enough to keep the calm, and cheer up drivers and their families. Лига транспорттук компаниянын мүдүрүнүн орун басары Сергей Витязев кымбаттоонун мындай биринчи этабы, айдоочулардын жана алардын үй-бүлөсүнүн көңүлүн жай кылганга жана улаганга жетет деп эсептейт.
At the same time it was revealed that pupils of primary schools lacked the basic verbal, grammar, spelling, and punctuation skills to successfully continue the next phase of their education. Ошол эле учурда мектептин кийинки звеносунда окуусун улантуу үчүн сөзддүн грамматикалык, орфографиялык жана пунктуациялык көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн жетишсиз деңгээлине башталгыч мектептин окуучуларынын ээ экендиги аныкталды.
In the second phase of the project in Kyrgyzstan, a seminar was organized for 20 professionals in the field of mental health care on new ways of working with families where there is a person with a mental disorder. Долбоордун экинчи этабында Кыргызстанда психикалык бузулуулардан жабыркаган адамдары бар үй-бүлөлөр менен иштөөнүн жаңы ыкмалары менен психиатриялык жардам көрсөтуү чөйрөсүндө 20 адис үчүн семинар уюштурулган.
In the first phase of the project, which began in 2007, the logistical and technical base was established: in 9 prisons and detention centres in Bishkek, the social bureau offices were furnished and equipped, more than 40 employees (social workers and psy 2007-жылы башталган долбоордун биринчи баскычында материалдык-техникалык база түзүлдү: Бишкек шаарынын тергөө изолятору жана 9 колония жабдылып, социалдык бюролордун кабинеттери жарыктандырылды, 40тан ашык кызматкер (социалдык кызматкерлер жана психологдо

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: