Меню
Эл-Сөздүк

agriculture

[‘эгрикалчэ]
n. айыл чарбасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: agriculture

Английский Кыргызский
The ministry of agriculture and food of the Kyrgyz Republic Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги
The ministry of agriculture and food of the Kyrgyz Republic. Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги.
6) setting the norms of losses in agriculture and forestry for recovery of such losses; 6) аларды калыбына келтирүү максатында айыл чарбасынын жана токой чарбасынын коромжулуктарынын ченемдерин белгилөө;
Render sector services in education, medical welfare and agriculture through development of their own sector units; Билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айыл-чарба жаатында тармактык бирдиктерди өнүктүрүү менен, тармактык кызматтарды көрсөтүү;
They work on projects in education, health, HIV/AIDS, business, the environment, agriculture and youth development. Алар билим берүү, саламаттык сактоо, вич/ спид, бизнес, айлана-чөйрөнү коргоо, айыл чарба жана жаштар боюнча долбоорлордо эмгектенишет.
The ministry of agriculture and food of the Kyrgyz Republic together with the oblast and rayon state administrations Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги, областык жана райондук мамлекеттик администрациялар менен
program of providing credits to agriculture for one year, using for its implementation the $ forty million loan from the Asian Bank of Development; бир жылга айыл чарбасы кредит берүү программасы, аны ишке ашырууга Азия Өнүктүрүү Банкынын кырк миллион АКШ доллары суммасындагы кредитин жумшоо;
Current estimates indicated that in 2010 the real GDP is expected to decrease by 2.5-3.5 percent mainly due to the downturn in the trade and agriculture sectors. Утурумдук баа берүүлөр 2010-жылдын жыйынтыктары боюнча, эң башкысы, соода-сатык жана айыл чарбасы чөйрөлөрүндөгү төмөндөөлөрдүн эсебинен реалдуу ИДПнын 2,5-3,5 пайыз тегерегинде төмөндөөсү күтүлүп жатканын көрсөткөн.
An invention shall be considered applicable in industry if it may be used in industry, agriculture, public health service and in other branches of public economy. Эгерде ойлоп табуу өнөр жайында, айыл чарбасында, саламаттык сактоодо жана эл чарбасынын башка тармактарында пайдаланылышы мүмкүн болсо, өнөр жайында колдонууга жарамдуу деп эсептелет.
An invention shall be considered applicable in industry if it may be used in industry, agriculture, public health service and in other branches of public economy. Эгер ойлоп табылган нерсени өнөр-жай, айыл-чарба, саламаттыкты сактоо жааттарында жана мамлекеттик чарбанын башка тармактарында колдонууга мүмкүн болсо, ал өнөр-жайда колдонууга жарамдуу деп табылат.
program of investment in agriculture for one year, using for its implementation the means from the APEC loan provided by the World Bank at the amount of forty five million US dollars; бир жылда айыл чарбасын инвестициялоо программасын, аны ишке ашырууга Дүйнөлүк банк АРЕАС'га бөлгөн кырк беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредит каражаттарын пайдалансын;
shall develop a project of setting up a market credit system for agriculture in one year, using for its implementation credits and loans of international organizations at the amount of five million US dollars. алгачкы жылдарда айыл чарбасына кредит берүүнүн рынок системасын өткөрүү боюнча долбоорун иштеп чыксын, аны ишке ашырууга эл аралык уюмдардын жыйырма беш миллион доллары суммасындагы кредитин жумшасын.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: