Меню
Эл-Сөздүк

affected

[э‘фэктид]
abj. .
1. бузулган;
2. козголгон; as affected таасири менен
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: affected

Английский Кыргызский
Because the family will be affected, Анткени үй-бүлөгө таасир этет
Dalia: Many of my friends have been affected by our program. Далия: Биздин программанын таасири менин көп досторума тийди.
The best stories about meetings focus not on what happened in the room, but on the people who are affected by what happened. Чогулуштар жөнүндөгү эң мыкты кабарларда залда болгон нерселер эмес, алардын таасири тийе турган адамдар тууралуу сөз болот.
Reporters who ask the basic question, "Who cares?," when covering government are able to find people whose lives are affected by what government does. Бийлик жөнүндө жазып жатып, «Ким кам көрөт?» деген негизги суроону берген кабарчы бийликтин аткарган иштери жашоо- турмушуна таасир тийгизген адамдарды таба алат.
The decline in economic activity due to a decrease in actual demand in regional economy affected the development of real sector of economy in Kyrgyzstan as well. Регионалдык экономикада төлөөгө жөндөмдүү суроо- талаптын кыскаруусунун натыйжасында, экономикалык жигердүүлүктүн төмөндө- өсү Кыргызстандын экономикасынын реалдуу секторунун өнүгүшүнө да таасирин тийгизген.
In case of liquidation of a local self-government body where there is no successor, municipal property of the affected local self-government shall be transferred without compensation to the state. Укук мурастоочусу болбогон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жоюлган учурда мүлккө муниципалдык менчик мамлекетке компенсациясыз эле өткөрүп берилет.
In case of reorganization or consolidation of local self-government bodies, the municipal property of the affected local self-government body shall be transferred without compensation to the successor local self-government body. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзгөртүп түзүлгөн же бириккен учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына таандык болгон мүлккө муниципалдык менчик тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын укук мурастоочусуна компенсациясыз өткө
The Project Implementing Entity shall ensure that the Resettlement Policy Framework is implemented in a manner acceptable to the Association, including all necessary measures to minimize and to mitigate any adverse impacts caused to affected people by imp Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Долбоордун 1 жана 2-Бөлүктөрүн ишке ашыруу тиешеси бар кишилерге карата Көчүрүү саясатынын жадыбалы, анын ичинде кандай болбосун терс кесепеттерин азайтуу жана жумшартуу үчүн зарыл чаралардын баары Ассоциация үчүн алгылыкт
The coins slowly changed color in the course of the years, became a little bit reddish, not because they were affected by communist political ideas, which we today call “red,” but because the governments that manufactured them put more and more copper in Тыйындардын түсү акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, бүгүнкү күнү “кызылдар” деп аталган коммунисттик саясий партиянын идеяларынан улам эмес, мамлекеттик башкаруу органдары накта күмүшкө жезди көбүрөөк кошо баштагандан улам, кызгылт түскө боёлгон.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: