Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ad hoc network

Английский Кыргызский
network; тармак;
trading network; соода тармагы;
Network services Тармактык кызмат көрсөтүүлөр
Add a network provided APN? түйүн сунуш кылган кирүү чекитинин номурин кошуу керекпи?
Congestion of a network provider провайдердин тармагынын ашыкча жүктөлүшү
on KKM not pushed mode 'Has network' ККМ-нда "Тармак бар" абалы күйгүзүлгөн эмес
Association "Harm Reduction Network in Kyrgyzstan" «Кыргызстанда зыянды азайтуу тармагы» Ассоциациясы
A service network among Kyrgyz incubators should be established. Кыргыз инкубаторлордун арасында кызмат көрсөтүүлөр тармагы түзүлүшү керек.
An international network should be built up, possibly as an association. Эларалык тармак мүмкүн ассоциациялар түрүндө түзүлүүгө тийиш.
To send data files or messages requires a quality connection to the network. Маалымат файлдарын же кабарларды жиберүү тармак менен сапаттуу байланышты талап кылат.
In the long run such a network might include a distance learning component for incubator managers. Узак мөөнөттүү келечекте инкубаторлордун менеджерлерин аралыктан окутуу компонента каралышы мумкун.
SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. SAR нарктардын өзгөрүүсүнө өлкөдөгү баяндама берүү стандарттар, сынамак талаптар жана тармактын тилкеси өзүнүн салымын кошот.
That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. Тармак станциясына канчалык жакын жайгашканыңыз сыяктуу факторлорго жараша ошол сан өзгөрүп турат.
Setting up a network to solve the problem of aging in the countries of Central Asia and the South Caucasus Борбордук Азия жана Түштүк Кавказ өлкөлөрүндө картаюу көйгөйлөрүн чечүү үчүн тармактарды түзүү
But reporter Bob Dotson, with U.S. television network NBC, warns, "Don't use sound bites as substitutes for more effective story telling." Бирок АКШнын Эн-Би- Си телекомпаниясынын кабарчысы Боб Дотсон мындай деп эскертет: «Үн фрагменттерин автордун жетик баянынын ордуна колдонбоңуз».
This was made possible thanks to the Harm Reduction Network in Kyrgyzstan Association's project in the frame of state program supported by the CARHAP. Бул ВСБААП колдоосу менен мамлекеттик программанын алкагында «Кыргызстанда зыян- ды азайтуу тармагы» Ассоциациясы тарабынан ишке ашырылган долбоордун натыйжасында мүмкүн болду.
Citizens of the Kyrgyz Republic have the right to the protection of health and to free use of the network of state and municipal public health institutions. Кыргыз Республикасынын жарандары ден соолугунун корголушуна, саламаттык сактоонун мамлекеттик жана муниципалдык мекемелеринин тармагынан акысыз пайдаланууга укуктуу.
The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. Иштеп жаткан аппараттын SAR деңгээли максималдык баалоодон төмөн болушу мүмкүн, анткени аппарат тармагына жетүү үчүн талап кылынган кубаттуулук менен иштөөгө түзүлгөн.
Today Rotary is an association that links business representatives and people of different professions, as well as managers of corporations with liberal values into a unified network of world scale. Бүгүнкү күндө Ротари либералдык баалуулуктардын негизинде бизнес дүйнөсүнүн жана ар кандай адистиктеги өкүлдөрдү, ошондой эле ишканалардын жетекчилерин дүйнөлүк масштабдагы бирдиктүү түйүнгө бириктирген ассоциация болуп эсептелет.
For construction of power transmission lines, communication lines, main pipelines and other lines structures the parcels mainly along roads of existing highways, borders of land plots, along canals of irrigation network shall be allocated. Электр, байланыштын линиялары, магистралдык түтүк өткөргүчтөр жана башка линиялык курулмалар үчүн негизинен жол трассаларынын жээгин, которуштуруп айдоо аянттарынын чек араларын, сугат тармагынын каналдарын бойлото бөлүнүп берилет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: