Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: active field

Английский Кыргызский
Active аракеттеги
Field Stage Талаа этабы
field of grain эгиндик
Active account аракеттеги эккаунт
Active devices аракеттеги түзмөктөр
ACTIVE CONDITION Активдүү иш абалы
invalid field number жарамсыз талаа номуру
Call transfer active . чакырууну башка абонентке берүү .
Active theme can't be deleted аракеттеги тема жок болушу мүмкүн эмес
Call menu for single active call . бир жолку, аракеттеги чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for multiple active calls . көп жолку, аракеттеги чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Typical Examples of Field Applications Алетти иш жүзүндө колдонуунун типтүү мисалдары
And that is true in the field of money too. Ушул нерсенин акча жаатына дагы түздөн-түз тиешеси бар.
Active Student: Poland-Kazakhstan-Kyrgyzstan «Активдүү студент: Польша-Казакстан-Кыргызстан»
Call menu for single active and incoming call . бир жолку, аракеттеги жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for single active and outgoing calls . бир жолку аракеттеги жана чыккан чалуулар үчүн чакыруулар менюсу .
All of this resources were active as of May 2007. Бул ресурстардын бардыгы 2007- жылдын май айында иштеп турган.
Call menu for multiple active and incoming call . көп жолку аракеттеги жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for multiple active and outgoing calls . Көп жолку аракеттеги жана чыккан чалуулар үчүн чакыруулар менюсу .
Call menu for single active and single held calls . бир жолку аракеттеги жана бир жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: