Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: action statement

Английский Кыргызский
Bring the action Жандандыруу
Scope of action of this Law. Ушул Мыйзамдын иш-аракетинин чөйрөсү.
There must be some call to action. Анткени мен көп убакыт бою көргөнүмө күбө болуп эле, көргөнүмдү сүрөттөргө тартып эле жүрдүм.
Statement of state ecological expertise Мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу
Statement of public ecological expertise Коомдук экологиялык экспертизанын корутундусу
Action upon confirming presence of Unknown Radiation Белгисиз радиация бар экенин тастыктоодо аткарылуучу иштер
Then it is necessary to resort to government action. Мында мамлекеттик органдарга жардам сурап кайрылууга туура келет.
Invalid conclusions in the ecological expertise statement; мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусунун тыянактары негизсиз болгондо;
Statement of public ecological expertise is recommendatory. Коомдук экологиялык экспертизанын корутундусу сунуш берүүчү болуп саналат.
his health condition in accordance with the medical statement; медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалына;
In Darfur, he has advocated stronger action to stem the bloodshed. Дарфурда ал кыргынды токтотуу үчүн катаалыраак чара көрүүнү колдогон.
Falsification of conclusions in the ecological expertise statement; мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусунун тыянактарын бурмаланганда;
First Responder Action upon arrival at a suspected nuclear incident Биринчи жооп кызматтарынын болжолдонгон ядролук кырсык ордуна келгендеги аракеттери
This towering task that is the Peace Corps still calls us to action. Биздин алдыбызда бийик милдеттер турат, Тынчтык Корпусу бизди аракетке чакырып турат.
Statement of public ecological expertise in case if it was performed. эгерде ал жүргүзүлсө, коомдук экологиялык экспертизанын корутундусун.
Statement of the state ecological expertise can be positive or negative. Мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу оң же терс болушу мүмкүн.
(1) the partnership's legal title, legal address and statement of purpose; (1) кондоминиумдун толук аталышы жана анын юридикалык дареги, жасаган иши жана максаттары;
The call to action I offer today -- my TED wish -- is this: Honor the treaties. Бүгүнкү чакырыгым - менин TEDдеги тилегим – бул: Келишимди сыйлагыла.
take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union. Союздун максаттарына жетүүгө багытталган башка бардык ылайыктуу иш аракеттерди жүзөгө ашырат.
Compulsion of expert to give deliberately false statement of the ecological expertise; экспертти билип туруп экологиялык экспертизанын жалган корутундусун даярдоого мажбурлоодо;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: