Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: action argument

Английский Кыргызский
Bring the action Жандандыруу
Scope of action of this Law. Ушул Мыйзамдын иш-аракетинин чөйрөсү.
There must be some call to action. Анткени мен көп убакыт бою көргөнүмө күбө болуп эле, көргөнүмдү сүрөттөргө тартып эле жүрдүм.
Action upon confirming presence of Unknown Radiation Белгисиз радиация бар экенин тастыктоодо аткарылуучу иштер
Then it is necessary to resort to government action. Мында мамлекеттик органдарга жардам сурап кайрылууга туура келет.
Much of this argument has become en vogue in recent year. Бул көз-карашты акыркы жылдары көптөр кубатташкан.
Bet what it may, the argument itself is also self-defeating. Балким, анын себеби, ырастаманын өзүнө-өзү каршы чыккандыгы болуп жүрбөсүн?
There is, of course, an air of cynicism behind this argument. Бул көз-карашка акарат айтып чыккандар дагы болгон.
In Darfur, he has advocated stronger action to stem the bloodshed. Дарфурда ал кыргынды токтотуу үчүн катаалыраак чара көрүүнү колдогон.
First Responder Action upon arrival at a suspected nuclear incident Биринчи жооп кызматтарынын болжолдонгон ядролук кырсык ордуна келгендеги аракеттери
This towering task that is the Peace Corps still calls us to action. Биздин алдыбызда бийик милдеттер турат, Тынчтык Корпусу бизди аракетке чакырып турат.
And Islam, more than any other, the argument goes, is the likely predator. Өзгөчө Ислам динин көпчүлүк адамдар жырткычка салыштырышат.
The call to action I offer today -- my TED wish -- is this: Honor the treaties. Бүгүнкү чакырыгым - менин TEDдеги тилегим – бул: Келишимди сыйлагыла.
take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union. Союздун максаттарына жетүүгө багытталган башка бардык ылайыктуу иш аракеттерди жүзөгө ашырат.
implement all such recommendations for follow-up action as agreed with the Association; Ассоциация менен макулдашуу боюнча андан аркы иш-аракеттерди аткаруу маселелери боюнча мындай сунуштардын баарын аткаруу;
Now everything that human action has achieved is the outcome of the voluntary cooperation of men. Адамзатынын колундагы нерселердин бардыгы адамдардын ыктыярдуу өз ара кызматташуусу аркылуу алынган.
Third step - implementation of the National Action Plan on Achieving Gender Equality in 2007-2010 . үчүнчү баскыч- Кыргыз Республикасында 2007-2010-жылдары гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашыруу»» .
- conferring honorary badges and valuable gifts; - remission of a disciplinary action taken earlier; - эстелик белгилерди жана баалуу белектерди тапшыруу; - мурда салынган тартип жазасын алып салуу;
1) the violation committed by a land plot owner/user and the action required to remove the violation; 1) жер тилкесинин ээси же жерди пайдалануучу тарабынан жол берилген тартип бузуу жана аны четтетүү үчүн зарыл болгон чаралар;
NAP National Action Plan for the achievement of gender equality in the Kyrgyz Republic for 2007 - 2010 АУП 2007-2010-жылдарга Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Аракеттенүүнүн Улуттук Планы

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: