Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accounting

Английский Кыргызский
Control, accounting and reporting Көзөмөл, эсеп жана баяндама берүү
State management and accounting of water use Суулардын пайдаланылышын мамлекеттик контролдоо жана эсепке алуу
State management and accounting of water use Суулардын пайдаланылышын мамлекеттик көзөмөлдөө жана эсепке алуу
Objectives of state management and accounting of water use Сууларды мамлекеттик көзөмөлдүн жана эсепке алуунун милдеттери
Bodies responsible for state control and accounting of water Сууларды мамлекеттик көзөмөлдөн жана эсепке алуудан өткөрүүнү ишке ашыруучу органдар
- Regulations on state accounting and management of water use; - сууларды пайдаланууну мамлекеттик эсепке алуу жана контролдоо жөнүндөгү жобо;
algorithms for accounting machines and computer programs as such; эсептөөчү машинелер үчүн алгоритмдер жана программалар турган турпатында;
Financing of the state material reserve system, control, accounting and reporting Мамлекеттик материалдык резерв тутумун каржылоо, көзөмөл, эсеп жана баяндама берүү
It may be unwise to seek any greater precision than this in accounting for what is a society. Коом деген түшүнүккө мындан дагы тагыраак аныктама берүү мүмкүн эмес.
Normative, technical, sanitary, hygiene and metrological provision of water control and accounting Сууларды көзөмөлдөөнү жана эсепке алууну нормативдик-техникалык, санитардык-гигиеналык жана метрологиялык жактан камсыздоо
establish of rules for conduct of banking operation, accounting and reporting in the banking system; банк тутуму үчүн банк операцияларын, бухгалтердик эсепти жана баяндама берүүнү жүргүзүүнүн эрежелерин белгилейт;
Courts and arbitration courts shall have unlimited access to accounting ledgers and other commercial information. Соттун жана арбитраждын бухгалтердик китептерге жана башка коммерциялык документтерге чектелбеген мүмкүнчүлүк алышат.
Partners' common property accounting can be entrusted by them to a legal entity, participating in the partnership. Шериктердин жалпы мүлкүн эсепке алуу шериктештикке катышкан уюмдардын бирине тапшырылышы мүмкүн.
- infringement of normative and technical, sanitary, hygiene and metrological requirements of water use management and accounting; - сууларды пайдаланууну көзөмөлдөөнү жана эсепке алуучу ишке ашыруунун нормативдик-техникалык, санитардык-гигиеналык жана метрологиялык тартибинин талаптарын бузганда;
The requirements of water control and accounting shall conform with international agreements where Kyrgyz Republic is a participant. Сууларды контролдоо жана каттоо жагындагы тараптар Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык макулдашууларга ылайык келүүгө тийиш.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: