Меню
Эл-Сөздүк

acceleration scale

ылдамдануунун өлчөм ченеми
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: acceleration scale

Английский Кыргызский
scale уюл
Speaking of education on the current stage, one should foresee its scale? and results in some distant future. Учурдагы билим берүү тууралуу кеп кылганда, анын алысыраак келечектеги өлчөмү менен жыйынтыктарын көрө билүү зарыл.
Today Rotary is an association that links business representatives and people of different professions, as well as managers of corporations with liberal values into a unified network of world scale. Бүгүнкү күндө Ротари либералдык баалуулуктардын негизинде бизнес дүйнөсүнүн жана ар кандай адистиктеги өкүлдөрдү, ошондой эле ишканалардын жетекчилерин дүйнөлүк масштабдагы бирдиктүү түйүнгө бириктирген ассоциация болуп эсептелет.
In the first half of the ¬year there was observed an acceleration of inflation rates in the Republic as a result of a rise in world prices for food products and energy carriers that continued since 2007. Биринчи жарым жылдыкта республикада 2007-жылдан тартып азык-түлүккө жана энергоресурстарына дүйнөлүк баанын өсүшүнүн уланышы кесепетинен инфляция арымынын тездеши байкалган.
Carrying out small-scale investments, in accordance with criteria and procedures acceptable to the Association and set forth in the Project Operational Manual, in the city of Osh and in the novostroiki of the city of Bishkek, as well as in all small towns Долбоордун Операциялык жетегинде айтылган Ассоциация үчүн алгылыктуу критерийлерге жана жол-жоболорго ылайык Ош шаарында жана Бишкек шаарынын жаңы конуштарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бардык кичи шаарларында чакан инвестицияларды жүргүзүү.
However, from July of the year there was an acceleration of inflation rates conditioned primarily by a rise in the value of fuels and lubricants in connection with introduction of export customs duties and an increase in prices in the international petrol Бирок жылдын июль айынан тартып эң оболу, азык-түлүк товарларына ички баанын олуттуу жогорулоосу, экспорттук бажы алымдарынын киргизилишине жана дүйнөлүк рыноктордо мунай заттарына баанын, ошондой эле эң зарыл товарларга баанын жогорулатылышы менен шартта
The assumption that inflationary pressure will be increased against the backdrop of large-scale measures of budgetary stimulation required to maintain economic development and strengthen social protection of population as well as increase in the tariffs f Инфляцияга баа берүүнүн негизинде, экономикалык өсүшкө колдоо көрсөтүү жана калкты социалдык жактан коргоону күчөтүүгө, ошондой эле электр жана жылуулук энергиясына тарифтерди жогорулатууга бюджеттик өбөлгөлөрдүн масштабдуу чараларынын алкагында инфляциял
The difficulties of an effective introduction of a gender approach on the level of some ministries and agencies are the result of insufficient understanding of what a democratic public services, the wide-scale reforming of which should be carried out acco Айрым министрликтер жана ведомстволор деңгээлинде гендердик маселени натыйжалуу жүргүзүүдөгү кыйынчылыктар, демократиялык мамлекеттик кызмат, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясына ылайык жүзөгө ашырылуучу кеңири масштабдуу реформалар э
From small grassroots human rights movements at the local level, such as the Mothers of the Plaza de Mayo in Argentina, to large nongovernmental organizations that operate on a global scale, the Universal Declaration has provided what has been called “a c Ал элдик массанын кыймылдарынан жаралган адам укугун коргоодогу Аргентинадагы «Май аянтынын энелери» аттуу жергиликтүү коомдук топтордон дүйнөлүк арымда дайын болгон өкмөттүк эмес уюмдарга чейин өсүп жетип, Жалпы декларация адам укуктары тууралуу сөз болг

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: