Меню
Эл-Сөздүк

accelerating trans­mission

ылдамдатуучу берги
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accelerating trans­mission

Английский Кыргызский
The Peace Corps' mission remains unique. Тынчтык Корпусунун миссиясы уникалдуу бойдон калууда.
A DFID review mission praised the results of the first phase of the project. Баалоочу ОРЮ миссиясы долбоордун биринчи баскычынын жыйынтыктарын жогору баалады.
Program Mission - help prevent the further spread of HIV/AIDS in Central Asia. Программанын МИССИЯСЫ - Борбордук Азияда ВИЧ СПИД мындан ары жайылуусунун алдын алууга көмөктөшуү.
- development and agreement of monitoring programs of trans-border and border waters; - транс чек ара жана чек ара суу объектилеринин абалынын мониторинг программасын иштеп чыгууну жана макулдашууну;
The exemption from fuel taxes is a vital part of our ability to carry out the mission of the Transit Center. Салыктардан бошотуу Транзиттик жүк ташуу борборунун миссиясын ишке ашырууда чоң мааниге ээ.
If the fare was higher, minibuses could become all-seaters, said the representative of the transport company, Dordoi-Trans. Эгер жакшы орундуктарды коюшса, жол ыңгайлуу болмок – жакшы отургучтарда жол жүрүшмөк, – деди Дордой-Транс транспорттук компаниянын өкүлү.
And, while the world has changed significantly since the Peace Corps' founding 50 years ago, the mission of promoting world peace and friendships remains the same. Тынчтык Корпусу түзүлгөндөн кийинки элүү жылдын ичинде, дүйнөдө олуттуу өзгөрүүлөр болгонуна карабастан, тынчтыкка жана достукка колдоо көрсөтүү миссиясы ошол бойдон калды.
The organization's lofty goals of peace and development were genuine, and so was the Cold War—inspired mission to promote democracy and improve America's image and influence. Уюмдун тынчтык жана өнүгүү боюнча бийик максаттары чыныгы максат эле жана кансыз согуш да ушул сыяктуу эле реалдуу нерсе болгондуктан, демократияга колдоо көрсөтүү, Американын имиджи менен таасирин арттыруу миссиясын да аткарууга туура келди.
Political reporters in a democracy have one central mission: to provide citizens with the information they need to make an informed choice between the candidates for elective office. Демократиялык коомдогу саясий кабарчылардын бир негизги миссиясы бар, бул - жарандарга зарыл маалыматтарды берүү менен алардын шайланма кызматка талапкерлерди аң-сезимдүү түрдө шайлоосун камсыз кылуу.
The original mission of the Peace Corps — to send Americans abroad to share skills, promote peace and friendship and to improve inter-cultural understanding — is anchored to one of the most optimistic moments in U.S. history. Тынчтык корпусунун оригиналдуу миссиясы (америкалыктарды чет өлкөгө тажрыйба бөлүшүү, тынчтык менен достукка өбөлгө түзүү жана маданият аралык түшүнүшүүнү жакшыртуу үчүн жиберүү) АКШ тарыхындагы абдан оптимисттик учурлардын бири болуп эсептелет.
However, when the success of Muhammed’s mission saw the expansion of the Islamic community, it was itself forced to address the question of how to deal with the diverse people, and what forms of diversity to accept in its midst. Бирок, Мухаммед пайгамбардын көздөгөн максаты орундалып, Ислам коомчулугунун кулачы кеңири жайылып баратканда, ар кандай тектеги ар кандай адамдар менен кандай жол менен иштешүүгө болот, ошондой эле көп түрдүүлүктүн кандай таризин кабыл алуу керек деген м
Program Mission - the program aims to support initiatives that contribute to the development and expansion of an open society, namely through collaboration the joint work of civil society organizations in more than one country, that is "beyond borders". Программанын миссия - ачык коомду өнүктүрүүжана кеңейтүүгө мүмкүндүк берген, башкача айтканда, «чегарадан тышкары» жарандык коомдук уюмдардын биргелешкен иштери аркылуу демилгелерди колдоого багытталган программа.
For us human beings, and certainly for us as Muslims, whose mission, and whose purpose in following the path of the prophet is to make ourselves as much like the prophet. And the prophet, in one of his sayings, said, "Adorn yourselves with the attributes Бүткүл адамзатка жана өзгөчө бизге, мусулмандарга, Пайгамбарыбыздын (САВ) жолун карманууда максатыбыз бул өзүбүздү эң жакшы түрдө Пайгамбарга (САВ) окшоштуруу, анан дагы Пайгамбар (САВ) бир сөзүндө айткандай "Өзүңүздү Кудайдын сапаттары менен жакшылагыла"
Insufficient development of an infrastructure to support entrepreneurship, and of a system of state and public subsidies for realisation of programs for the creation and development of business incubators still remain specific features of the Kyrgyz trans Ишкердикти колдоо боюнча инфраструктуралардын жана бизнес-инкубаторлорду түзүү жана өнүктүрүү боюнча программаларды ишке ашырууга мамлекеттик жана коомдук субсидиялар системасынын начар өнүгүшү али да болсо өткөөл мезгилдеги кыргыз экономикасынын өзгөчөлү
And because God Himself said that the primary attribute of his is compassion -- in fact, the Koran says that "God decreed upon himself compassion," or, "reigned himself in by compassion" -- therefore, our objective and our mission must be to be sources of Себеби Кудай өзүнүн эң алгачкы сапаты катары да боорукердикти белгилейт, чынында да, Куранда мындай айтылат: "Кудай өзүнө боорукердикти шарт кылды", же "Кудай өзүн мээрим аркылуу падышалыкка алып келди". Ошондуктан, биздин максатыбыз мээримдүүлүктүн булаг
In any cases in which the transactions between the micro-finance company and affiliated person are involved, when Board of Directors refuses to vote or is unable to make a decision on this issue, the Board may by majority of votes make a decision to trans Микрокаржы компаниясы менен байланышы бар жактын ортосунда жүргүзүлүүчү иш аракттер менен байланышкан, Мүдүрлөр кеңеши добуш берүүдөн баш тарткан же ошол маселе боюнча чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк болбогон ар кандай учурларда Мүдүрлөр кеңеши көпчүлүк до

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: