Меню
Эл-Сөздүк

absolute weight

шексиз салмак
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: absolute weight

Английский Кыргызский
weight; таш;
Absolute. нукура
font-weight: шрифт-өлчөм:
Net weight: 100 g Таза салмагы: 100 г
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
One disease, coin clipping, brought about a shrinking in the size and weight of the money pieces. Биринчи илдет – тыйындарды кысуу, б.а. акча бөлүктөрүнүн өлчөмү менен салмагын кичирейтүү.
It has happened in the past that a country did not pay the same weight of gold which it had promised to pay. Мамлекет белгиленген салмактагы алтынды төлөп берем деп сөз берип, маалы келгенде убадасын аткарбай койгон мезгил артта калган.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик систем.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик система.
There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular. Жалгыз гана бир абсолюттук чындык бар, аныктоосу менен алсак, бир гана абсолюттук зат бар, аныктоосу менен алсак, себеби абсолют, анын маанисине карасак, жалгыз дегенди билдирет, чексиз жана бир.
There are many values which are even considered to be absolute in such a civil society, such as the inviolability of property or the abiding of contracts. Мындай жарандык коомдо жеке менчиктин кол тийгистиги же келишимдердеги шарттардын сакталышы сыяктуу көптөгөн абсолюттук баалуулуктар бар.
Unfortunately copper has another color from silver, and another specific weight, so it could be discovered by people who had available the technological methods and instruments. Тилекке каршы, жездин түсү жана салмагы күмүштүкүнөн айырмаланган, бирок аны технологиялык ыкмалары жана каражаттары бар адамдар гана аныктай алышкан.
And they used the metallic money according to weight—you know the metallic weight of money still remains in the names of some monetary units, for instance the “pound sterling. Металл акчаны алар салмагына карап колдонушкан – металл акчалардын салмагы азыр деле айрым бир акча бирдиктеринин аталыштарында сакталып калган, мисалы “фунт стерлинг”.
For the absolute majority of men - the Agency's employees the marital status is not an obstacle to career development, on the contrary, it is an attribute of man's wellbeing and success. Агенттиктин абсолюттук көпчүлүк эркек кызматкерлери үчүн - үй-бүлөлүк статус карьерага тоскоолдук кылбайт, тескерисинче, бакубаттулуктун жана эркектин ийгилигинин көрүнүшү.
At the beginning this didn’t mean anything more than the government’s declaration that the coin was a piece of metal of a definite weight and that it could be used as such by the parties. Алгач өкмөт жөн гана, тыйын белгилүү салмактагы металл бөлүкчөсү жана ал келишимдин тараптары колдоно турган алмашуу каражаты деп жарыялаган.
There's this absolute concentration of being, the absolute concentration of consciousness, awareness, an absolute locus of compassion and love that defines the primary attributes of divinity. Тиричиликтин абсолюттук топтолушу, сезимдин абсолюттук топтолушу, түшүнүүнүн; мээримдүүлүктүн жана сүйүүнүн чексиз орундалышы Кудайдын эң маанилүү касиеттерин аныктайт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: