Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Always Move gallery

Английский Кыргызский
move баруу
move жылдыруу
move кыймылдоо
move кыймылдоо
move жылдыруу
move жылдыруу
move away . оолактоо
move off\away (from) ыраактоо
Use arrow key to move. Курсор баскычын жылдыруу үчүн пайдаланыңыз.
Move: press up-down-left-right arrow key. жылдыруу: жебеси бар баскычтарды басыңыз.
He could not move from the shock burn, Mamanov said. Күйүктөн алынган шоктон каза болду, – дейт Маманов.
Zoom in/out or move the red rectangle to change the clip area. Клиптин облусун өзгөртүү үчүн кызыл үч бурчтукту чоңойтуу, же кичирейтүү, же жылдыруу керек.
Zoom in, out or move the red rectangle to change the clip area. Клиптин областын өзгөртүү үчүн кызыл үч бурчтукту чоңойтуу, же кичирейтүү, же жылдыруу керек.
The effect of such an increase was always a general tendency for prices to move upward. Ушул сыяктуу көбөйүүнүн натыйжасы ар дайым жалпы баалардын кымбатташын шарттайт.
The move destroyed the reservations, making it easier to further subdivide and to sellwith every passing generation. Биринчиден, көчүп келүү резервацияларды талкалаганжана аны андан ары бөлүштүрүп, майдалап сатуу муундан муунга улана берген.
Since all societies are governed by law, the move from one legal jurisdiction is, to some extent, a move from one society to another. Бардык коомдорду мыйзам башкаргандыктан, бир укуктук юрисдикциядан башка бир юрисдикцияга өтүү, бир коомдун башка бир коомго өтүшүн шарттайт.
Most cases originate in local courts; they then can move via the appeals process to municipal or regional courts, with the Supreme Court as the final court of appeals. Көпчүлүк иштер жергиликтүү соттордо козголот; андан ары алар даттануу жол-жоболору аркылуу муниципалдык же чөлкөмдүк сотторго, акыры, эң жогорку инстанциядагы сот болгон Жогорку Сотко чейин келип жетиши мүмкүн.
Perhaps a decision has to be made regarding a move or a change of job or regarding everyday matters, such as where to take a vacation or how to adjust the family budget so as to cope with the rising cost of living. Балким, башка жерге көчүүгө, жумуш алмаштырууга же башка күндөлүк иштерге, мисалы, өргүүнү каякта өткөрүүгө же кымбатчылык маалында үй-бүлөнүн чыгымдарын кантип азайтуу керектигине байланыштуу чечимдерди чыгарууга туура келеттир .
For a society surely exists when there is some established set of customs or conventions or legal arrangements specifying how the laws apply to persons whether they stay put or move from one jurisdiction to another within the greater realm. Каада-салттар же шарттуу белгилер топтому же мыйзамдардын адамдарга карата, алардын бир жерде турганда же бир юрисдикциядан башкасына өткөндө кандайча колдонулаарын белгилеген мыйзам механизмдери болгондо гана, коом толук кандуу жашап кете алат.
But just as theaters are poised to move into the digital era, consumers have an exploding number of options for viewing movies on giant flat-panel screens in their living rooms, on smaller computer screens at their desks, and on tiny iPod or cellphone scr Кинотеатрлар цифралык технология заманынын босогосун аттаар алдында турса, керектөөчүлөр фильмдерди үйүндөгү чоң жалпак экрандардан, же иш ордундагы андан кичирээк компьютер мониторлорунан, же болбосо көчөдө баратып эле кичинекей iPod же чөнтөк телефондор

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: