Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Action Center

Английский Кыргызский
Bring the action Жандандыруу
Republican Narcology Center Наркология республикалык борбору
Scope of action of this Law. Ушул Мыйзамдын иш-аракетинин чөйрөсү.
Which bus goes to city center? Борборго чейин кайсы автобус барат?
Film Society of Lincoln Center. Линкольн борборунун кино коому .
There must be some call to action. Анткени мен көп убакыт бою көргөнүмө күбө болуп эле, көргөнүмдү сүрөттөргө тартып эле жүрдүм.
AFI Silver Theatre and Cultural Center АКИ Күмүш театр жана маданият борбору.
U.S. Inaugurates Legal Advisory Center АКШ Укуктук кеңеш берүү борбордун ачылышын колдойт
Press center key or five key to stamp. Тандаганыңызды чаптоо үчүн борбордук баскычты, же бешти басыңыз.
Center for Information Law PF (Bishkek). «Маалыматтык укук борбору» КБсы (Бишкек)
Will you show me the way to the town center? Шаардын борборуна кеткен жолду көргөзүп коёсузбу?
Monetary policy is the center of economic policy. Каржы саясаты экономикалык саясаттын борбору.
Monetary policy is the center of economic policy. Каржы саясаты - экономикалык саясаттын борбору.
Action upon confirming presence of Unknown Radiation Белгисиз радиация бар экенин тастыктоодо аткарылуучу иштер
Then it is necessary to resort to government action. Мында мамлекеттик органдарга жардам сурап кайрылууга туура келет.
Pensioner dies after self-immolation in the center of Osh Оштун борборунда пенсионер өзүн өзү өрттөп каза болду
Participant: E. Nogoibaeva, Director of the Polis Asia Center Катышуучу: Ногойбаева Э, «Полис Азия» Борборунун директору
American University in Central Asia (Social Research Center ) Борбордук Азиядагы Америка университети (Социалдык изилдөө борбору).
In Darfur, he has advocated stronger action to stem the bloodshed. Дарфурда ал кыргынды токтотуу үчүн катаалыраак чара көрүүнү колдогон.
First Responder Action upon arrival at a suspected nuclear incident Биринчи жооп кызматтарынын болжолдонгон ядролук кырсык ордуна келгендеги аракеттери

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: