Menü
Эл-Сөздүк

activities

 • иш
 • иш-аракет
 • ишмердүүлүк
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: activities

  İngilizce Kırgız
  Main activities in 2009: Ишмердүүлүктүн 2009-жылдагы негизги багыттары:
  Hunting management activities Аңчылык чарбасын жүргүзүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу
  Income derived from its activities; Анын ишинен алынган кирешелер;
  The structure and activities of the state Мамлекеттин түзүлүшү жана иши
  methods of performance of mental activities акыл-эс ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу ыкмалары
  methods of performance of mental activities; акыл иш-аракеттерин аткаруунун ыкмалары;
  Basic principles of concessionary activities Концессиялык иш-аракеттердин негизги принциптери
  Legal regulation of concessionary activities Концессиялык ишти мыйзам жагынан жөнгө салуу
  with the implementation of Project activities долбоорлук иш-чараларды ишке ашырууга
  Biotechnical activities in Forest Fund territory Токой фондусунун жерлеринде биотехникалык иш-чараларды жүргүзүү
  Organization of activities of the Bank of Kyrgyzstan Кыргыз банкынын ишин уюштуруу
  So far, more than 240 activities have been prepared. Учурда 240тан ашык сабактардын фрагменттери даярдалды.
  Entrepreneurial activities of a сoncessionary entity Концессиялык ишкананын ээлик кылуу жагынан иштери
  The basic principles of concessionary activities are: Концессиялык иш-аракеттердин негизги принциптери булар:
  limitations and operating rules for deposit activities; чектөөлөр жана аманаттар менен иштөө эрежелери;
  list of activities, for which registration is requested. катталуу үчүн сурангандын иш түрлөрүнүн тизмесин камтууга тийиш.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: