Menü
Эл-Сөздүк

active sheet

иштеген барак
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: active sheet

İngilizce Kırgız
sheet; табак;
Active аракеттеги
sheet iron; тунуке;
Active account аракеттеги эккаунт
Active devices аракеттеги түзмөктөр
ACTIVE CONDITION Активдүү иш абалы
Call transfer active . чакырууну башка абонентке берүү .
Active theme can't be deleted аракеттеги тема жок болушу мүмкүн эмес
Call menu for single active call . бир жолку, аракеттеги чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for multiple active calls . көп жолку, аракеттеги чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Active Student: Poland-Kazakhstan-Kyrgyzstan «Активдүү студент: Польша-Казакстан-Кыргызстан»
Call menu for single active and incoming call . бир жолку, аракеттеги жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for single active and outgoing calls . бир жолку аракеттеги жана чыккан чалуулар үчүн чакыруулар менюсу .
All of this resources were active as of May 2007. Бул ресурстардын бардыгы 2007- жылдын май айында иштеп турган.
Call menu for multiple active and incoming call . көп жолку аракеттеги жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for multiple active and outgoing calls . Көп жолку аракеттеги жана чыккан чалуулар үчүн чакыруулар менюсу .
Call menu for single active and single held calls . бир жолку аракеттеги жана бир жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for multiple active and single held calls . көп жолку, аракеттеги жана бир жолку чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for multiple active and single held calls . көп жолку аракеттеги жана бир жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
Call menu for single active and multiple held calls . бир жолку аракеттеги жана көп жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: