Menü
Эл-Сөздүк

academic

 • илимпоз
 • окумуштуу
 • academic

  [экэ‘демик]
  a.
  1. академиялык; илимий; окуу;
  2. теориялык; абстракттуу;
  3. формалдуу
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: academic

  İngilizce Kırgız
  She was eventually dismissed from Brown for academic reasons and declined an opportunity to return. Ал акыры Браундан окууга байланышкан себептер менен чыгарылган жана кайрылып баруу мүмкүнчүлүгүн четке каккан.
  Capability is judged on the basis of academic background, experience and, as appropriate, knowledge of the local conditions. Алардын мүмкүнчүлүгү алган билимине, тажрыйбасына жана квалификациясына жараша бааланат.
  The distribution of teaching materials will reach all schools in the Kyrgyz Republic before the start of the upcoming academic year. Окутуу материалдары жаңы окуу жылынын башталышына чейин Кыргыз Республикасынын ар бир мектебине жеткирилет.
  In all schools of different type and forms of ownership, as well as in state higher learning institutions, the official language shall be a compulsory academic subject and shall be included in the list of disciplines included in the documents on education Ар кандай типтеги, түрдөгү жана менчигинин түрү ар кандай бардык мектептерде, ошондой эле мамлекеттик жогорку окуу жайларында расмий тил милдеттүү окуу предмети болуп саналат жана билим алгандыгы жөнүндө документке киргизилүүчү сабактардын тизмесине кирет
  The state patent-technical library specialists made three presentations, advertising their informative products and services, as well as interaction with academic libraries and public libraries for information distribution to scientific and innovative act Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын адистери конференцияда илимий жана инновациялык ишмердикке жардам катарында маалымат жайылтуу боюнча жогорку окуу жайлардын китепканалары жана элдик китепканалар менен өз-ара аракеттенүү жөнүндө өздөрүнүн маал

  Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
  strtoupper(EN)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: