Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: additions

Английский Кыргызский
Introduction of changes and additions to application Билдирме материалдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү
Introduction of changes and additions to the State Register Реестрге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү
Changes, additions to the rules come into force from the date set in such announcement. Эрежелерди өзгөртүү-толуктоолор бул жарыяда көрсөтүлгөн күндөн баштап күчүндө болот.
refusal in accepting solicitation on introducing changes and additions into the Register. реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч катты канааттандыруудан баш тарткан каршы пикирлерди карайт.
In accordance with alterations and additions made into this Law related to transition to unified protected document the following was established Бирдиктүү корголгон документке өтүүгө байланыштуу ушул Мыйзамга киргизилген түзөтүүлөргө жана толуктоолорго ылайык, төмөндөгүлөр белгиленген
Every change and addition in registration data as well as changes and additions in the entity statutes shall be published in the Official Bulletin. Каттоого тиешелүү бардык өзгөртүүлөр менен толуктоолор жөнүндө маалыматтар, ошондой эле юридикалык жактын жаргындагы өзгөртүүлөр менен толуктоолор расмий бюллетенде жарыяланат.
In accordance with alterations and additions made into this Law related to transition to unified protected document (patent) the following was established: Бирдиктүү коргоо документине (патентке) өтүүгө байланыштуу ушул Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго ылайык, төмөндөгүлөр белгиленсин:
Prior approval of the National Bank is required for the following additions or changes in information submitted for obtaining a license and establishing of a micro-finance company: Лицензия алуу жана микрокаржы компаниясын түзүү үчүн берилген маалыматтарга карата төмөндөгү толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө Улуттук банктын алдын ала жактыруусу талап кылынат:
The documents having erasures or additions, crossed out words and other nonagreed corrections, as well as the documents the records in which are made in pencil, shall not be accepted. Оңдолгон же кошумча жазуусу бар, сөздөрү чийилген жана макулдашылбаган башка оңдоолору бар документтер, ошондой эле карандаш менен жазылган документтер алынбайт.
Patent attorneys shall be liable to inform in one month period Kyrgyzpatent about all changes and additions in registration data as well as changes and additions in the entity statutes. Каттоого тиешелүү маалыматтардагы бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө, ошондой эле юридикалык жактын жаргындагы өзгөртүүлөр менен толуктоолор жөнүндө патенттик ишенимдүү өкүлдөр бир айлык мөөнөттүн ичинде Кыргызпатентке кабарлоого милдеттүү.
Changes and additions to the State Register shall be introduced upon solicitation of the applicant in cases and according to the procedure, stipulated by the present Law and other normative and legal acts. Реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү арыздануучунун өтүнүч каты боюнча ушул Мыйзамда жана башка ченемдик укуктук актыларда көрсөтүлгөн учурларда жана тартипте жүргүзүлөт.
The applicant shall be entitled to introduce additions, clarifications, and amendments into application that do not change the substance of an application within two months as of the date of file of the application without additional payment. Өтүнмө берилген күндөн тартып бир айдын ичинде өтүнмө ээси кошумча акы төлөөсүз өтүнмөнүн маңызын өзгөртпөй турган толуктоолорду, тактоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө акылуу.
If the solicitation on introducing changes and additions is not accepted, the applicant shall be enchapterd to file a complaint with the Appellate Council within one-month period as of the date of receiving the notification, provided the fee is paid. Реестрге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө өтүнүч катты канааттардыруудан баш тарткан учурда арыздануучу, алым төлөнгөн шартында, билдирүү алган датадан тартып бир айлык мөөнөттө Аппеляциялык кеңешке өзүнүн каршы пикирин берүүгө укуктуу.
The size of salary additions shall be established by special Regulation developed by the Republican State forest management body and approved by the Government of the Kyrgyz Republic, if other is not provided by the legislation of the Kyrgyz Republic. Кошумча төлөөлөрдүн өлчөмдөрү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаган болсо, токой чарбачылыгын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгуучу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү атайын жободо бе
A fee must be paid upon the submission of the solicitation on introducing additions, corrections and clarifications. in the case, stipulated by point two of the present Article, a fee for conducting new examination of a trade name is additionally paid. Билдирмедеги материалдарга толуктоолор, оңдоолор жана тактоолор киргизүү жөнүндө өтүнүч катты берүүдө алым төлөнүүгө тийиш, ал эми башка учурларда, ушул берененин экинчи бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, фирмалык аталыштарды жаңыдан экспертиза өткөрүүдө кошумча а
If additions, corrections and clarifications entered into material of application for registration of a trade name, change its essence, the priority stipulated by point one of Article eight of the present Law and definition of the term stipulated by point Эгер фирмалык аталыштарды каттоодогу билдирмедеги материалдарга киргизилген толуктоолор, оңдоолор жана тактоолор анын маңызын өзгөртсө, анда ушул Мыйзамдын сегизинчи беренесинин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй артыкчылык жана ушул Мыйзамдын тогузунчу бер

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: