Меню
Эл-Сөздүк

addition

[э‘дишн]
n.
1. кошумча;
2. кошуу; in addition (to) -га кошумча; мындан тышкары, анын үстүнө; in addition to the fact that мындан тышкары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: addition

Английский Кыргызский
addition; толуктооч;
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Курамында какао майынан тышкары өсүмдүк майлары да бар.
Contains vegetable fats in addition to cocoa butter. Курамында какао майынан тышкары өсүмдүк тоң майлары да бар.
In addition, we rely in this matter to parents and guardians. Биз мындан тышкары берилген маселеде ата-энелерге жана камкорчуларга да кайрылабыз.
In addition, continuous skills development (e.g. by training) should be carried out. Мындан тышкары квалификацияны үзгүлтүксүз жогорулатуу процесси уюштурулушу керек (мисалы, окутуу).
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations. Буга кошумча атайын аскердик буйрук чыгарылып, батыштагы түпкүлүктүү калк резервациялардан тышка чыкпоого тыйуу салынат.
In addition, civil and municipal servants are also ineligible to be registered as patent attorneys. Ошондой эле, аталган кызматка мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкерлер каттала алышпайт.
In addition, small and medium business is the sector of the economy which can create the most workplaces. Мындан тышкары, чакан жана орто бизнес - бул экономиканын көбүрөөк жумуш орундарын түзүүчү сектору.
In addition, the structure and size of projects in rural areas greatly differ from what we have in Bishkek. Мындан тышкары, элет жерлериндеги долбоорлордун түзүлүшү жана өлчөмү Бишкектегиден катуу айырмаланат.
These losses shall be reimbursed in addition to reimbursement of losses provided by Article one hundred of this Code. Бул жоготуулар ушул Кодекстин жүзүнчү беренесинде каралган чыгашалардын ордун толтуруудан тышкары компенсацияланат.
The Registration system shall have the following powers in addition to those established in other sections of this Law: Каттоо тутуму ушул Мыйзамдын башка бөлүктөрүндө айтылгандан башка дагы төмөнкүдөй укуктарга ээ:
In addition, the program paid special attention to gender-related harm reduction services (29% of the clients were women). Мындан сырткары, программа тарабынан зыянды азайтуу кызмат көрсөтүүсүндө гендердик курамга негизги көңүл бөлүндү (кардарлардын 29%ын аялдар түзүштү).
The addition of new money to that already in circulation brought about an up-trend in prices which the government did not like. Өкмөткө көп жага бербеген баалардын өсүшү, жүгүртүмдөгү акчаларга жаңы акчаларды кошуу иш-аракети менен шартталган.
In addition, donor policy seems neither very consistent nor very well co-ordinated, and usually the duration of intervention is very short. Донордук уюмдардын саясаты да анча ырааттуу эмес, ал координацияланбайт, ал эми кийлигишүү узактыгы өтө кыска.
Every change and addition in registration data as well as changes and additions in the entity statutes shall be published in the Official Bulletin. Каттоого тиешелүү бардык өзгөртүүлөр менен толуктоолор жөнүндө маалыматтар, ошондой эле юридикалык жактын жаргындагы өзгөртүүлөр менен толуктоолор расмий бюллетенде жарыяланат.
In addition, agreement seemed remote because the members of the new United Nations possessed many highly divergent political systems of government. Буга кошулуп, келишимди аткаруу мүмкүн эместей көрүнүп жатты, себеби, жакынкы аралыкта уюшулган Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөлөрүнүн мамлекеттеринин саясый системдери кескин айырмаланган.
In addition to information available online in Kyrgyz, the U.S. Embassy has also funded the translation and publication of six classic American novels. Интернеттеги кыргыз тилиндеги маалыматка кошумча, АКШ элчилиги алты Американын классикалык новеллаларын кыргыз тилине которгонго жана басып чыгарууга жардам берди.
In addition, on the www.open.kg website there are additional exclusive interviews with experts giving their opinions and additional material on the elections Ошондой эле тема жана добуш берүү боюнча кошумча материалдар эксперттердин кеңейтилген пикирлери, экскпюзивдик интервьюларды берүү менен толукталып, www.open.kg сайты иштеп жатат.
In addition to a balanced regional representation, proportionality by founding Institution (government, non-governmental, international donors) was followed. Чөлкөмдөр боюнча инкубаторлорду бирдей бөлүштүрүү менен катар каржылоочу мекемелерге карата (өкмөт, өкмөттүк эмес уюмдар жана эларалык донорлор) катнашта сакталган.
Any such deletion, modification or addition shall be communicated in the invitation to submit final tenders to suppliers whose tenders have not been rejected. Мындай алып салуулардын, өзгөртүүлөрдүн же кошумчалардын ар бири тууралу тендердик табыштамалары четке кагылбаган жөнөтүүчүлөргө берилген акыркы тендердик табыштамаларды берүү жөнүндөгү чакыруу кагазында айтылат.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: