Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accessibility aid

Английский Кыргызский
8) accessibility to information on rights to land; 8) жерге болгон укуктар жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгү;
4) openness and accessibility of information about activities of a civil servant for the public; 4) мамлекеттик кызматчынын иши жөнүндө маалыматтын коомчулук үчүн маалымдуулугуна, жетимдүүлүгүнө;
8) reliability, explicitness and simplicity, actuality, objectivity, economy, accessibility, continuous service period. 8) ишенимдүүлүгү, тактыгы жана жөнөкөйлүгү, актуалдуулугу, объективдүүлүгү, үнөмдүүлүгү, мүмкүн болушу, кызмат кылышынын узактыгы мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн негизги принциптери болуп саналат.
The fundamental principles of free access to information are public accessibility, objectivity, timeliness, openness, and authenticity of the information. Маалыматка жалпынын жете алышы, анын калыстыгы, өз учурунда болушу, ачыктыгы жана ынанымдуулугу маалыматка жетүүнүн эркиндигинин негизги принциптери болуп саналат.
The U.S. Department of State assumes no responsibility for the content and continued accessibility of Internet sites to which the journals link; such responsibility resides solely with the publishers of those sites. АКШнын Мамлекеттик департаменти журналда берилген интернет сайттардын мазмуну жана алардын жеткиликтүүлүгү үчүн жооп бербейт; мындай жоопкерчилик ошол сайттардын ээлерине жүктөлөт.
This methodological manual is aimed atthe improvement of quality and accessibility of education for all children and adolescents. It also longs for the full implementation of the rights of the child in Kyrgyzstan through "Ayil mektebi" (Rural school) and Бул усулдук колдонмо бардык балдар жана өспүрүмдөр үчүн билим берүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, республиканын жалпы билим берүүчү мектептеринин иш-аракетине инновациялык технологияларды жана өзөктүү оң өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу балд
For the purposes of utilization of agricultural land allocated into ownership or for use to the citizens of the Kyrgyz Republic and located outside the borders of pedestrian accessibility at a remote distance from the settlement, allocation of the land pl Кыргыз Республикасынын жарандарына менчикке же пайдаланууга берилген жана калк жашаган пункттан жөө барууга алыс болгон айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн айыл чарба жерлеринде пайдаланууга жарактуу болбогон жер тилкелерин же түшүмдүүлүгү аз
The order of keeping personal profiles of civil servants, list of information and documents for inclusion to personal profiles, the order of access to them, as well as the accessibility procedure and other issues associated with keeping records of civil s Мамлекеттик кызматчылардын өздүк ишин жүргүзүү тартиби, өздүк ишке киргизилүүгө тийиш болгон маалыматтардын жана документтердин тизмеги, ошондой эле аларга кирүү тартиби, мамлекеттик кызматты өтөөнү эсепке алуунун башка маселелери Агентство тарабынан иште
“America’s pre-eminent film presentation organization, The Film Society of Lincoln Center was founded in 1969 to celebrate American and international cinema, to recognize and support new filmmakers, and to enhance awareness, accessibility and understandin Американын эң атактуу кино таанытуучу уюму болгон Линкольн борборунун Кино коому 1969-жылы америкалык жана эларалык кинематографияны даңктоо, жаңы кинорежиссёрлорду аныктоо жана аларга колдоо көрсөтүү жана киноискусствосун чоң жана ар түрдүү аудиториялард

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: