Меню
Эл-Сөздүк

accumulation

энергия жыйноо
Перевести через онлайн Переводчик

Котормолордун мисалдары: accumulation

Англисче Кыргызча
accumulation жыюу
accumulation жыюу
accumulation of less than the amount of return or cancellation топтом кайтаруунун же жокко чыгаруунун суммасынан аз
Nomenclature of material values in the state material Reserve and standards of their accumulation Мамлекеттик материалдык резервдеги материалдык дөөлөттөрдүн номенклатурасы жана аларды топтоо ченемдери
Before obtaining a license the micro-finance company is obliged to place minimum charter capital into accumulation account opened in a commercial bank of the Kyrgyz Republic. Лицензия алганга чейин микрокаржы компаниясы Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкында ачылуучу топтоо эсебине минималдуу жаргылык капиталды салууга милдеттүү.
Added to the amount of unjust monetary enrichment shall be (Article three hundred sixtieth) from the moment the acquirer became aware or was to become aware of the unjust acquisition or accumulation of funds. Негизсиз акчалай баюу суммасына сатып алуучу негизсиз алган же жыйнаган акча каражаттары жөнүндө билген же билүүгө тийиш болгон учурдан баштап бөтөн каражаттарды (үч жүз алтымышынчы берене) пайдалангандыгы үчүн үстөк кошуп эсептелет.
Annual volume of accumulation of material values in the state material reserve is identified in the form of a state building within amounts envisaged for these purposes in the Republican budget for a current fiscal year. Мамлекеттик материалдык резервдеги материалдык дөөлөттөрдү топтоонун жылдык көлөмү үстүбүздөгү каржы жылына республикалык бюджетте бул максаттарга каралган каражаттардын чегинде мамлекеттик тапшырма түрүндө аныкталат.
Ministries, administrative agencies of the Republic and their sectoral companies, agencies deal with composition of t state material reserves in accordance with the nomenclature and accumulation standards approved by the Kyrgyz Republic Government. Мамлекеттик материалдык резервдерди республиканын министрликтери, администрациялык ведомстволору жана аларга караштуу ишканалары, уюмдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен номенклатурага жана топтоо ченемдерине ылайык биринчи кезектеги тартипте түзөт.
Information about accumulation norms, supply, issuance, placement, replenishment, dislocation and actual stocks of mobilization reserve is a state secret the disclosure of which results in responsibility according to the procedure identified by the law. Мамлекеттик материалдык резервди топтоо ченемдери жөнүндө, тапшыруу, чыгаруу, салуу жөнүндө, жаңыртуу, топтоштуруу жана анын иш жүзүндөгү запастары жөнүндө маалыматтар мамлекеттик сыр болуп саналат, аны чыгарып жиберүү мыйзамда белгиленген тартипте жоопке
General trends of the banking system development are divided in the periods before the events of April 7-8, 2010 and after the ones, and can be considered as trends of accumulation of a certain potential by the banking system and the results of overcoming Банк тутумунун өнүгүүсүнүн жалпы тенденциясын 2010-жылдын 7-8- апрелиндеги окуяларга чейинки жана андан кийинки эки мезгилге бөлүү менен банк тутумунун белгилүү бир мүмкүнчүлүктү топтоо тенденциясы жана кесепеттүү жагдайлардан чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн натыйж
Individuals and legal entities may insure their property and other proprietary interests indicated in Article nine hundred and twenty-three of this Code on the mutual basis by the way of foundation of mutual insurance societies and accumulation of funds n Жарандар менен уюмдар өз мүлкүн жана бул Кодекстин тогуз жүз жыйырма экинчи беренесинде көөрсөтүлгөн башка мүлктүк таламдарын өз ара камсыздандыруу коомдорун түзүү жана бул үчүн зарыл болгон каражаттарын ага бириктирүү жолу менен өз ара негизде камсызданд
Nomenclature of material values of the state material reserve and their accumulation standards are developed by ministries and agencies, organizations and companies based on mobilization buildings identified by the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republ Мамлекеттик материалдык резервдеги материалдык дөөлөттөрдүн номенклатурасы жана аларды топтоо ченемдери Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги аныктаган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген мобилизациялык тапшырмалардын негизин

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: