Меню
Эл-Сөздүк

accomplish

[э‘комплиш]
v.
1. аткар-, жаса-; жетиш-; бүтүр-; чеберчиликке жетиш-
Перевести через онлайн Переводчик

Котормолордун мисалдары: accomplish

Англисче Кыргызча
To accomplish this, they have prepared this brochure for you. Ошону ишке ашыруу үчүн, алар ушул китепчени сизге даярдашты.
The Treasury shall, likewise accomplish, closure of all hard currency accounts of budget institutions as well and merge these resources into the Consolidated Fund. Казыналык бюджеттик уюмдардын валюталык бардык эсептерин да жабат жана ал ресурстар Топтолгон фондуга жөнөтүлөт.
In their activities, they anticipate that activities on the part of other people will accomplish certain things in order to bring about the results they are aiming at with their own work. Адамдар кандайдыр бир иш-аракеттерди аткарып жатышып, башка адамдардын иш-аракеттери аркылуу белгиленген натыйжаларга жетүүгө болот деп үмүттөнүшөт.
The Recipient shall exercise its rights under the Subsidiary Agreement in such manner as to protect the interests of the Recipient and the Association and to accomplish the purposes of the Financing. Алуучу өзүнүн Субсидиялык макулдашууда каралган укуктарын Алуучунун жана Ассоциациянын кызыкчылыктарынын корголушун камсыз кылгандай жана Каржылоонун максаттары жетишилгендей ыкмада ишке ашырат.
The Bank of Kyrgyzstan, in accordance with an agreement concluded with the audit firm, shall submit to it reports and information necessary to accomplish the audit according to the international auditing practices. Кыргыз банкы аудитордук фирма менен түзүлгөн келишимге жараша аудитордук текшерүүнү эл аралык аудитордук практикага ылайык жүргүзүү үчүн зарыл болгон баяндамаларды жана маалыматтарды берет.
Within a period of six months after its establishment, the Treasury shall accomplish closure of all types of bank accounts of the Republican and Local Budget Institutions in National currency, maintained in commercial banks and in the National Bank of Kyr Уюшулганынан кийинки алты ай бою, Казыналык коммерциялык банктарда жана Кыргызстандын улуттук банкында турган республикалык жана жергиликтүү бюджеттеги мекемелердин улуттук валютадагы банктык эсептеринин бардык түрүн жабууну аяктайт.

Мындан бөлөк Английском тилинде табылган окшош сөздөр:
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: