Menu
Эл-Сөздүк

advance

[эд‘ваанс]
v.
1. илгериле(т)-;
2. сунуш кыл-; келтир-;
3. ийгиликке жетиш-; өнүк-;
n. илгерилөө, прогресс, өнүгүү; ийгилик; in advance күн мурун; чейин; in advance of алдыда; to be far in advance бир топ алдыда бол-
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: advance

English Kyrghyz
In any of our offices sending a "request" in advance in "Payment" section of our website. Биздин офистердин каалаганынан, алдын ала сайттын "Төлөп берүү" бөлүмүнөн «сурам» жасагандан кийин.
In part this is reflected in the persistence of faith, and the advance of religious organizations. Кандайдыр бир деңгээлде, аны ишенимдин кебелбеген туруктуулугунда жана кулачын кеңири жайган диний уюмдарында байкоого болот.
Yet this in itself will not advance matters very far since what remains unclear is what, precisely, is a society. Бул жооп менен кенен арыштап кете албайбыз, себеби дагы деле коом деген түшүнүк биз үчүн белгисиз бойдон калууда.
Nevertheless one thing remained unchanged: the advance of Islam in Turkey has been considered an accidental, even pathological, phenomenon. Буга карабастан, бир гана нерсе эч өзгөрүүсүз калган: Түркиядагы ислам дининин болуп көрбөгөндөй ийгилиги кокустан келип чыккан, патологиялык көрүнүш деп эсептелген.
Informing in advance local state administrations and local councils about meetings of expert commissions of the state ecological expertise; мамлекеттик экологиялык экспертиза комиссияларынын отурумдарын өткөрүү жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алдын ала маалымдоо;
the procuring entity cannot identify in advance the specific technical characteristics and quality features of the goods, works or services to be procured; сатып алуучу уюм сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлөнгөн техникалык мүнөздөмөлөрүн жана сапаттык көрсөткүчтөрүн алдын ала аныктай албайт
Go over a detailed list of topics that you would like the guest speaker to cover well in advance of the training so she knows what to expect and can prepare accordingly. Тренинг башталаардан мурун, чакырылган лектор тренингден күтүлө турган нерселерди тактап, ошолорго ылайык камданып алышы үчүн, өтүлө турган темалардын тизмесин толуктап, карап чыгыңыз.
Such proposals shall be communicated by the Director General to the member countries of the Assembly at least six months in advance of their consideration by the Assembly. Мындай сунуштар Генералдык директор тарабынан Ассамблеянын мүчө-өлкөлөрүнө алардын Ассамблеяда каралышына чейин эң аз дегенде алты ай мурда жөнөтүлөт.
Initiators of the public ecological expertise have to notify in advance in written local administrations and local councils about performance of the public ecological expertise. Коомдук экологиялык экспертизаны жүргүзүүнүн демилгечилери коомдук экологиялык экспертизаны жүргүзүү жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына алдын ала кат түрүндө кабарлоого милдеттүү.
To unsure the building management the house owners of residential and non residential premises shall transfer to the account of the partnership monthly advance payments in the amount, which is defined by the general meeting. Үйдү башкарууну камсыз кылуу үчүн турак жайлардын жана турак жай эмес жайлардын менчик ээлери шериктиктин эсебине жалпы чогулушта аныкталган өлчөмдө ай сайын аванс акы төлөп турууга милдеттүү.
At the same time the "Ak-Jol" party has developed a gender approach, which plans to establish a female fraction in parliament to advance women's rights, including, women's right to land in the case of divorce or division of property. Ошол эле учурда Ак Жол партиясында гендердик мамилелер өнүктүрүлгөн, ал аялдардын укуктарын, анын ичинде, аялдар күйөөсү менген ажырашканда жерге жана мүлктү бөлүштүрүү укугуна ээ кылуу үчүн парламентте аялдар фракциясын түзүүнү пландаштырат.
The situation of conflict of interest occurs when decisions made by public officials may be influenced by their private personal interests by taking advantage of their public office to promote personal interests to advance their private gain. Таламдардын кагылышуусу кызмат адамынын чечими өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынын артыкчылыгын пайдалануу жолу менен жеке таламдарын илгерилетүүгө алардын жеке кызыкчылыктары таасир этиши мүмкүн болгон кырдаалда келип чыгат.
Set out the overall budget description for the project in the form of the breakdown of costs as per Exhibit 1 in the grant agreement. This section should clearly state the total net cost, total gross cost, as well as any requirement for advance payment fr Долбоор бюджетинин толук мүнөздөмөсүн грант берүү жөнүндөгү келишимдин 1-кошумчасындагы көрсөтүлгөндөй чыгымдар беренелери боюнча бериңиз.Ушул бөлүм өздүк наркы, жалпы дүн наркы жана долбоордун пайда алуучу компаниясы тарабынан алдын ала төлөнүүчү акы жан
The Central Asia Team Leader for DFID, W.S. Kilby, and the USAID Representative for the Kyrgyz Republic, Carey Gordon, will sign a Memorandum of Understanding (MOU) outlining a three-year partnership supporting projects that advance parliamentary governan Борбордук Азия боюнча DFIDдин жетекчиси В. С. Килби мырза жана Кыргыз Республикасындагы USAID Өкүлчүлүгүнүн директору Кэри Гордон парламенттик башкарууга көмөк көрсөтүүчү долбоорлорду колдогон үч жылдык өнөктөштүк жөнүндө Меморандумга кол коюшат.

So following similar words is found:
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: