Menu
Эл-Сөздүк

address bar

дарек тилкеси
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: address bar

English Kyrghyz
Address Дареги
Address: Дареги:
address to мамиле
address to кайрылуу
Add Email address имейл дарегин кошуу
What is your address? Дарегиңиз кандай?
dear (form of address) урматтуу
Address mark not found даректин белгиси табылган жок
Add Email address by group топ боюнча электрондук почтанын дарегин кошуу
The Recipient’s Address is: Алуучунун дареги:
The Association’s Address is: Ассоциациянын дареги:
Take me to this address, please Мени бул дарекке жеткизип коюңуз
form of the address to senior on age эже
1) name and legal address of a public body; 1)мамлекеттик органдын аталышы жана юридикалык дареги;
The Project Implementing Entity’s Address is: Долбоорду ишке ашыруучу агенттиктин дареги:
the name and legal address of the procuring entity; сатып алуучу уюмдун аталышы жана юридикалык дареги;
Legal address – Bishkek city, Gorkyi 23 str. App. 2,4. Юридикалык дареги - Бишкек ш., Горький к., 23, 4-батир.
To learn how to address issues of importance in your community Коомчулуктагы зор маанилүү маселелерди чечүү жолдорун издөө
Were there other steps needed to be taken to address the issue? Көйгөйдү чечүү үчүн дагы башка аракеттер талап кылындыбы?
Previously agreed, visit our central office (address: 23 Gorky Str.). Алдын ала макулдашкан соң, биздин борбордук офисибизге (Горький к., 23, 2,4-батир дарегиндеги) келип.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: