Menü
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: addenda

İngilizce Rusça
- At the demand of the majority of the total number of deputies of the Jogorku Kenesh, the Law on amendments and addenda to the Constitution may be put to a referendum. - По требованию большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию может быть вынесен на референдум.
- The Law on making amendments and addenda to the Constitution shall be adopted by the Jogorku Kenesh by no less than two-thirds of the total number of Jogorku Kenesh deputies following the holding of at least two readings with a three-month break between #ИМЯ?
CSAKR should initiate and the National Statistics Committee of the KR and the Ministry' of Justice should approve the amendments and addenda to the statistical form № 1-GOS given the possibility of getting the broken-down by gender data on redundancy and CSAKR должны инициировать и года Национальный статистический комитет КР и Министерства 'юстиции должен утвердить изменения и дополнения в статистической форме № 1-ГСН с учетом возможности получения разбитый по полу данных о избыточности и

Примеры переводов: addenda

İngilizce Kırgız
- At the demand of the majority of the total number of deputies of the Jogorku Kenesh, the Law on amendments and addenda to the Constitution may be put to a referendum. - Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн талабы менен, «Конституцияга түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзам референдумга чыгарылышы мүмкүн.
- The Law on making amendments and addenda to the Constitution shall be adopted by the Jogorku Kenesh by no less than two-thirds of the total number of Jogorku Kenesh deputies following the holding of at least two readings with a three-month break between - «Конституцияга түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзам, окуулардын ортосундагы 3 ай аралык менен, кеминде эки жолу окулгандан кийин, Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмес көпчүлүк добушу менен Жогорку Кең
CSAKR should initiate and the National Statistics Committee of the KR and the Ministry' of Justice should approve the amendments and addenda to the statistical form № 1-GOS given the possibility of getting the broken-down by gender data on redundancy and Мамлекеттик башкаруу органдарында милдеттүү түрдө мамкызматкерлерди кыскартуу жана иштен бошотуу маселелери боюнча гендердик-бөлүнгөн маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен № 1-ГОС статистикалык формасында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргиз

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: