Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: презентация бөлүгү

Кыргызский Английский
Кошумча бөлүк – Актынын бөлүгү. Appendix part of Act.
негизги бөлүгү жеке жана жергиликтүү менчикте majority privately and locally owned
Жаңы келгенге 3 же 4 жолу презентация өткөзгүлө
Токой кыртышы - токой жыйындысынын ажырагыс бөлүгү. Forest soil is an integral part of the forest whole.
Сунуш-көрсөтмөлөрдүн бөлүгү мамлекеттик түзүмдөрдө ишке киргизилген. A part of practical recommendations have been introduced in the work of the state structures.
Тапшырмалардын бөлүгү комплекстүү болгон жана бир эле мезгилде бир нече блоктон турган. Some of the tasks were composite assignments and contained several sections.
Токой - биосферанын курамдык жана эң маанилүү бөлүгү, географиялык ландшафттын элементи. Forest is an integral and a very important component of biosphere and geographic landscape.
Казыналык Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. The Treasury will be established as an integral branch of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic.
Андай болгондо камсыздандыруу сыйлык акысынын ашыкча төлөнгөн бөлүгү кайра кайтарылбайт. Excessively paid part of insurance premium shall not be recovered in this case.
Элдин кандайдыр бир бөлүгү, бирикмеси же жеке адам мамлекет бийлигин ээлеп алууга укуксуз. No separate group of people, no association, nor any individual person shall have the right to usurp power of the State.
калктын акчалай кирешелеринин керектөө үчүн пайдаланылбаган, жыйым катары топтолгон бөлүгү.
Кадастрлык карталар жана пландар жер-кадастрынын курамдык (графикалык) бөлүгү болуп эсептелет. The cadastre maps and plans shall be a composite (graphical) part of the land cadastre.
Пикирлердин саны анча көп болгон жок, маалыматтын көп бөлүгү жеке жолугушуулар учурунда алынды. The number of responses was insignificant, most part of the information was received during personal meetings.
АКШ Мамлекеттик департаментинин бир бөлүгү болгон бул агенттик азыр өзүнүн фильмдерин чыгарбайт. This agency, now a part of the U.S. Department of State, no longer produces original films.
Китепканалардын пайдалануучуларын окутуу авторлук укукту сактоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Educating library users is a critical piece of copyright enforcement.
Респонденттердин курагы 31-40 жаш жана андан улуу.Ата-энелердин азыраак бөлүгү гана бүтпөгөн орто билимдүү. The age of respondents is 31- 40 Hardly any parents have unfinished secondary education.
Токойдогу өрт коркунучунун мезгили - жылдын токой өрттөрү чыгып кетүүсү мүмкүн болгон, календардык бөлүгү. Fire hazard season is a period of a calendar year during which forest fires are possible.
Форт Ларами келишимине ылайык уруунун жок дегенде үчтөн же төрттөн бир бөлүгү жерлерди берүү үкугуна ээ болгон. The Fort Laramie Treaty called for at least three-quarters of the tribe to sign away land.
Маалыматтардын бир бөлүгү жеке кайрылуунун жана башка бийлик органдарынын кийлигишүүсүнүн натыйжасында алынды. Part of the information was obtained due to personal communication, and with assistance of other public administration agencies.
Аялдардын 56%ы жана эркектердин 85пайызы никеде турат, аялдардын чейрек бөлүгү - 27%ы, эркектердин 12%ы турмуш курбаган. 56 percent of women and 85 percent of men are married, more than the fourth of women are unmarried - 27 percent, 12 percent of men are unmarried.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: