Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Кимдир бирөө

Кыргызский Английский
Бирөө менен чогуу жашасаң, анын башкача тараптарын көрөсүң. When you live with someone together, you get to know his different sides.
шериктердин кимдир бирөөнү банкрот болду (кудуретсиз) деп жарыялоодо; as a consequence of acknowledgment of any partner bankrupt (insolvent);
Же аны башка бирөө уурдап алып, бечара эптеп тапкан акчасынан кол жууп калган. He would always be under the temptation to spend them. Or he could lose them. Or somebody could steal them.
Мисалы, сени кимдир бирөө таарынтса, экөөңөрдүн тең күнөөкөр экениңерди эске аласыңбы? For example, if someone offends you, do you bear in mind that both of you are sinners?
Дагы бир 70 жашар бирөө мүмкүн айыгып, кайра гольф ойноюн, же бакчада иштейин деп жүргөндүр. Some 70-year-old who wanted his new hip so he could be back golfing, or gardening.
Кедейлер кимдир-бирөөгө карыз акча берип, анын үстөгү менен аманат акчаларын көбөйтө алышкан эмес. The poor were not in a position to make their savings grow by lending them against interest.
Бирөө "ангорду" сурайт, мейли, аны англиялык деп коёлу, бири "энебди" сурайт, дагы бири жүзүмдү сурайт. One is asking for angur -- one is, say, an Englishman -- one is asking for eneb, and one is asking for grapes.
Мисалы, кимдир бирөө жыйналыштагылардын баарынын тиленүү учурунда кол кармашып турушун каалайт деп коелу. For instance, suppose someone sought to have all in a group link arms or hold hands during such a prayer.
2007-жылы шайлоого катышкан башка 11 партиянын бирөө да аялдар коомдун түзүү жөнүндө алдына максат койгон жок. None of other eleven parties, which participated in the 2007 elections, has set forth objectives for a women's wing or faction.
Бир жолу, андан бирөө Америкадагы балдарга айтар сөзү барбы деп сураганда, Эми жөн гана “Жок” деп жооп берген. Once, when asked whether she had any message for the children of America, Amy replied with a simple "No".
шериктердин кимдир бирөө жөнөкөй шериктештиктин узак мөөнөттүү келишимине андан ары катышуудан баш тартканда; as a consequence of refusal of any partner from further participation in termless contract of partnership;
Бирок саясий талкууда талапкерлердин бирөө жеңди деп айтуу үчүн атрибуция зарыл же мында факты эмес, пикир баяндалат. But writing that one candidate won a political debate would need to be attributed, or it would cross the line from fact into opinion.
Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот. These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person.
Казыналыктын атайын уруксатысыз республикалык же жергиликтүү бюджеттик мекеменин бирөө да банктардын биринде эсеп ачууга укуксуз. No Republican or Local Budget Institution shall have the authority to open an account in any bank except with specific permission from the Treasury.
Мизес оозеки айтылган ойлорунун кимдир бирөө тарабынан цитата катарында келтирилишин же жарык көрүшүн эмнегедир жактырчу эмес эле. Mises did not like to have his oral remarks quoted or published because, obviously, they did not represent the care and precision he devoted to his writings.
Ушул акча-каражаттарына байланышкан көйгөйлөр, келишимдерди бузуудан жана башкалардын пайдасын көздөп, кимдир-бирөөнүн кызыкчылыктарын колдонуудан улам келип чыгат. Again and again problems developed due to the fact that these pieces, these money pieces, were treated in a way that violated agreements and hurt the interest of some people for the benefit of others.
Кимдир-бирөө акча жөнүндө кеп козгосо, анда сөзсүз түрдө, базарды, адамдардын кызматташтыгын жана тынчтык мамилелерин бүлгүнгө учураткан өкмөттүн иш-аракеттери камтылат. If one talks of money, one talks about a field in which governments were doing the very worst thing which could be done, destroying the market, destroying human cooperation, destroying all peaceful relations between men.
Автордун мүлктүк эмес жеке укуктарын жүзөгө ашыруудан баш тартуу жөнүндө кимдир-бирөө менен макулдашуусу жана бул жөнүндө автордун билдирүүсү арзыбаган билдирүү болуп саналат. Agreement of the author with anybody and the declaration of the author's refusal to exercise personal non-property rights shall be void.
Адамдар менен сүйлөшүп жүрүп, проект адамдарга мусулман маданияты жөнүндө, динге ишенген же Жакынкы Чыгыштык бирөө менен бирге жашоо деген эмне экени жөнүндө түшүнүктөрүн кеңейтти. In speaking to people I know about this project, it has also brought awareness about the Muslim culture and what it's like to live with someone religious or someone who is Middle Eastern.
- өзүнүн кызматтык ишине кимдир-бирөө, анын ичинде ээлеген кызмат орундарына жана абалына карабастан башка кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз таасирге же таасир этүүгө жол бербөөгө. - exclude illegal influence or influence from anybody else, including other officials independently of the posts they held and their status, on discharge of his/her official activities.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: