Меню
Эл-Сөздүк

Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.

Богатырь в пустыне не погибнет;
Рыба в воде не погибнет.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Кто храбр — тот жив.

Кто смел — тот цел.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Баатыр чөлдө өлбөйт, балык көлдө өлбөйт.

Кыргызский Русский
балык рыба
балык кармоо ловит рыбу
балык кармоо тамагы рыболовные приманки
Бул жерде балык кармаса болобу? Здесь можно ловить рыбу?
Балык уулоого баргым келип жатат Хочу на рыбалку
экологиялык туризмди, аңчылыкты жана балык уулоону уюштурууга; организовать экологический туризм, охота и рыбалка;
Курал-жабдыктар, пиротехникалык буюмдар, мергенчилик жана балык улоо үчүн шаймандар, зыянкеч-курт-кумурскаларды жок кылуу үчүн түзүлүштөр. Оружие, пиротехнические изделия, охотничьи принадлежности и рыболовные снасти для уничтожения насекомых-вредителей.
Тынчтык корпусунун жылдык отчётторунда курулган балык көлмөлөрүнүн саны же алынган балдын килосу келтирилиши мүмкүн, бирок ал фактылар мени эч качан канааттандырбайт». годовые отчеты Корпуса мира могут читать числа рыбных прудов, построенных или килограммов меда, созданных, но я никогда не был удовлетворен тем декламации.
Ошол жылы «Азыр жашап жаткан миллиондогон адамдар эч качан өлбөйт» аттуу баяндамада көптөрдүн Армагедон согушунан кийин бейишке айланган жер бетинде өмүр сүрүүгө үмүтү бар экени айтылган. В том же году, общественность разговоры под названием «Миллионы теперь живущих никогда не может умереть" предложил надежду, что многие будут получить жизнь в раю на земле после Армагеддона.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен суу фондусунун жери айыл, токой, балык, аңчылык чарбасынын муктаждыктары жана башка максаттар үчүн мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берилиши мүмкүн. Участки водного фонда могут быть выделены по срочным (временное) пользование для сельскохозяйственных, лесных, рыбалки, охоты и других потребностей, подлежащих решению Правительства Кыргызской Республики.
Төмөнкүлөрдү өзүндө камтыйт: 1) аба мейкиндиги; 2) аймактык суулар; 3) эл аралык суулардагы бүткүл континенталдык шельф, ага карата өлкө же жаратылыш ресурстарын пайдаланууга, мисалы, балык уулоого, минералдык сырьёну же отунду өндүрүү укуктарына карата анын юрисдикциясы жайылтыла тургандыгын беките турган өзгөчө укуктардан пайдаланат; 4) так бөлүнгөн аймактык анклавдар, дүйнөнүн калган өлкөлөрүндө жайгашкан жана аймагында мындай анклавдар дээрлик жайгаштырылган өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен расмий келишимдердин алкагында түзүлгөн. Включает: 1) воздушное пространство; 2) территориальные воды; 3)весь континентальный шельф в международных водах, в отношении которого страна пользуется исключительными правами или на которые распространяется — либо она утверждает, что распространяется, — ее юрисдикция в отношении прав на использование природных ресурсов, например, на ловлю рыбы, добычу минерального сырья или топлива; 4) четко выделенные территориальные анклавы, расположенные в остальных странах мира и созданные в рамках официальных соглашений с правительствами тех стран, на территории которых такие анклавы фактически расположены.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: