Меню
Эл-Сөздүк

таман

таман (мезгил): кечке
таман

таман

таман (буттун), таманга
таман акы, маңдай тери
кайтуу
таман аңдуу
таманга кагуу
таман жалтыратуу
таман кагуу
таман таш
таман тирөө
таман тузак тартуу
таманы жерге тийбөө
таманы кызуу
таманын жалоо
таманын тындырбоо
таманына май төшөө
таманына шиш кагуу
таманынан чаң чыгуу
таманындагы жер өрттөнүү
таманынын алдынан
табуу
таманы тешилүү
таман эли

таман

I зат. 1. Буттун жер баса турган жалпак жагы, бети. Таманымды жоорутуп Жара кылдың жокчулук (Калык). Төөнүн таманы. Каздын таманы.
  1. 2.                  Бут кийимдин жер баса турган жагы, бөлүгү. Чокойдун таманы. Өтүктүн таманы. Таманы калың кепич.
  2. 3.                  Арыктын, каналдын, кокту-колоттун, жылганын ж.б. түбү, түп жаккы тилкеси. Чоко коктунун таманы менен өрдөп баратты (Каимов). Аскадан учкан таштай кетти кулап, Жылганын таманында жатты сулап (Осмонкул).
  3. 4.                  Бир нерсенин жерге коюуга, жерде же башка бир нерсенин үстү менен жүрүүгө ылайыкталган тегиз бети. Утюгдун таманы. Дөңгөлөктүн таманы. Чананын таманы
  4. 5.                  Кээ бир буюмдун жазы, жалпак келген бөлүгү. Шакектин таманы. Үзөңгүнүн таманы.

Таман акы, маңдай тер — өз күчү, өз эмгеги, өз мээнети жана ушундай жол менен табылган ийгилик, олжо, акы. Таман тузак к. тузак. Жел таман к. жел I. Кара таман — букара, кедей кембагал, жарды. ..Кара таман эмгекчилерди кылымдар бою эзип келген бай, манаптарды аягына чыгара жеңдик (Элебаев). Төө таман к. төө. Сары (сар) таман жылкы — үч-төрт асый болуп калган, тандалган мыкты жылкы. Бир таман жол — жалгыз аяк жол, чий жол. Бир таман жол менен кой чубап өтө турган (Бөкөнбаев). Таш таман — бут кийимдин жалпы таманынын сыртынан жармына чейин (такага жеткирбей) калыңдап урулган таман.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: