Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Примеры переводов: 2000

Кыргызский Русский
2000-жылдын 29-майы N 52 29 мая 2000, # 52
■ КРнын Ички иштер министрлиги, 2000-2001-жж. | KR МВД, 2000-2001:
Мен Ла-Тринидадда (Никарагуа) 1998-2000-жылдары айлана-чөйрө боюнча билим берүүчү волонтёр катары иштеп жүрдүм. Я служил в качестве добровольца экологического образования в La Trinidad, Никарагуа, с 1998 по 2000.
«Гринлайт» долбоорунун сценарий жазуу боюнча алгачкы конкурсу 2000-жылдын күзүндө башталып, жети миңден ашуун сценарий келип түшкөн. Первый проект Greenlight Конкурс первый сценаристов началась осенью 2000 года, и получил более 7000 оригинальных сценариев.
Ушул жерде отургандарыңардын канчасы латын тилин биле тургандыгын мен так айта албайм, бирок латын тилинде 2000 жыл мурун айтылган do ut des б.а. сен мага беришиң үчүн, мен сага беришим керек деген сүйлөм базардагы шартты ошондо эле таасын чагылдырып койг Я не знаю, сколько у вас есть подозрение, или идею, латинского языка, но в Латинской вынесения 2000 лет назад уже, было лучшее описание рыночной дел UT де-Даю, чтобы вы должны дать.
КРдин мамлекеттик кызмат реестриндеги өзгөртүүлөрдү эске алуу гендердик- дезагрегирленген статистикалык маалыматтарды иликтөө келтирилген (2005-жылдын апрель айына чейинки маалыматтар Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000- жылдын 3-июлундагы № 167 жар не Гендерные разбивке статистические данные представлены в докладе не принимая во внимание изменения в КР общественное положение регистров (данные до апреля 2005 в соответствии с Указом Президента КР № 167 от 3 июля 2000 года; с мая 2005 до августа 2007 г

Примеры переводов: 2000

Кыргызский Английский
2000-жылдын 29-майы N 52 May 29, 2000, # 52
■ КРнын Ички иштер министрлиги, 2000-2001-жж. ■ KR Interior Ministry, 2000-2001:
Мен Ла-Тринидадда (Никарагуа) 1998-2000-жылдары айлана-чөйрө боюнча билим берүүчү волонтёр катары иштеп жүрдүм. I served as an environmental education volunteer in La Trinidad, Nicaragua, from 1998 to 2000.
«Гринлайт» долбоорунун сценарий жазуу боюнча алгачкы конкурсу 2000-жылдын күзүндө башталып, жети миңден ашуун сценарий келип түшкөн. The first Project Greenlight first screenwriting contest started in the fall of 2000 and received more than 7,000 original scripts.
Ушул жерде отургандарыңардын канчасы латын тилин биле тургандыгын мен так айта албайм, бирок латын тилинде 2000 жыл мурун айтылган do ut des б.а. сен мага беришиң үчүн, мен сага беришим керек деген сүйлөм базардагы шартты ошондо эле таасын чагылдырып койг I don’t know how many of you have some inkling, or idea, of the Latin language, but in a Latin pronouncement 2,000 years ago already, there was the best description of the market—do ut des—I give in order that you should give.
КРдин мамлекеттик кызмат реестриндеги өзгөртүүлөрдү эске алуу гендердик- дезагрегирленген статистикалык маалыматтарды иликтөө келтирилген (2005-жылдын апрель айына чейинки маалыматтар Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000- жылдын 3-июлундагы № 167 жар Gender disaggregated statistic data are presented in the report taking into account the changes to the KR Public Position Registers (data until April 2005 according to the KR Presidential Decree No. 167, July 3, 2000; from May 2005 until August 2007 accor

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

EN
RU


Похожие слова на других языках:

EN
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: