Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - АРМАН
 

арман

 
ир.
1. заветная мечта;
неисполненное или неудовлетворённоё желание; сожаление о неисполненном или неудовлетворённом желании;
арманга жет- достигнуть желаемого;
адамзат жаралгандан берки арманыңарга жеткиребиз мы приведём вас к тем заветным целям, к которым всегда стремилось человечество;
арман жок жалеть не стоит; не беда;
кытайдын элин бийледиң - кыз да болсоң, арман жок фольк. что ты девица - не беда: ты правила китайским народом;
жеген да арманда, жебеген да арманда шутл. (так вкусно, что) и съевший жалеет (мало досталось), и не поевший жалеет (ничего не досталось);
акыркы күлгөндүн арманы жок смеётся тот, кто смеётся последним;
арманда келдим а мне обидно (мне не удалось);
дүйнөдөн арманда өткөнү турат он, похоже, покинет этот мир, не свершив того, чего желал или не достигнув цели;
ай, арман, ай! как жаль!;
эч болбосо арман күн, эки жашар Шайымбет - ар жетип адам болбоду фольк. как жаль, что двухлетний Шайымбет не дожил до совершеннолетия и не стал человеком;
2. название одного из старых стихотворных жанров киргизского фольклора; песня-жалоба на судьбу, на несбывшиеся надежды; песня, выражающая грустные мысли при воспоминании о минувшей молодости и сожаление о наступившей старости.

арман

 
печаль

арман

 
 • sadness
 • sorrow
 • АРМАН

   
  АРМАН — кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында лирикалык ырлардын бир түрү. Манас эпосунда А. каармандардын кулк-мүнөзүн, дүйнөгө болгон көз карашы, жалпы эле адамдык сапатын ача турган көркөм ыкма катары жолугат. Жакыптын А-ы:
  Акыретке бет алсам
  Атакелеп артымдан
  Наалып калаар балам жок...
  Талаада жүрөт тайларым,
  Таптап минер балам жок (Сагымбай Орозбаков, 1.17),

  — деп баласынын жоктугуна зарланганын, Алмамбеттин А-ы болсо эрксизден ажырап, көптөн бери көрбөгөн элин, жерин айтып (Сагымбай Орозбаков, 2.102—117, 4. 272—276) каңырыгы түтөгөнүн билгизет. Эпосто А. тиешелүү каармандын образынын ачылышына кошумча боёк берип, зоболо-абырой, даража орунун да билдирет. Сыргакты баш кылып курман болгон эрлердин сөөгүн койгондон кийин согушуп жатып кытайлардан Алмамбеттин сөөгүн тартып алгандагы Манастын А-ы — өйдө болсо өбөк, ылдый тартса жөлөк болор дос-жолдошторунан ажырап, алардын күйүтүн тарткан адамдын А-ы:
  Жаагына жаагын жаздады,
  Күңгүрөнүп токтобой,
  Өкүрүп сөзүн баштады:
  Эгиз козу түгөйүм,
  Экөөнү бирдей жеп алып,
  Эрикпей кантип жүрөмүн!
  Аккула окко учуруп,
  Алмамбет шейит кечирип,
  Канатыман кайрылып,
  Мен кантип кетем Таласка!
  Алмамбет атышка салсам ак жолум,
  Чубагым артымда жүрсө сан колум
  Карагай жалгыз, кан жалгыз,
  Долоно жалгыз, топ жалгыз,
  Топ жолдоштон айрылып,
  Томсоргон Манас мен жалгыз!... (Саякбай Каралаев, 2.219).

  Ал эми Манас өлөрдө кабарга барып, Сайкалдан кордук көрүп келаткан Ажыбай «Айкөлүм Манас өлбөй кал, Азапты куу жан көрбөй кал!» (Саякбай Каралаев, 2.242),— деп Манас менен чогуу жүргөн кезин эскерип, Манас жок кордук-зордук көргөнүнө А. кылат. Семетей Каныкейди эжем деп жүргөнүндө Манастын уулу болбой калганына:
  Баласы болсом Манастын,
  Жалгызы болсом эжемдин,
  Санаса көңүл ток эле,
  Алда таала кудайга
  Түк арманым жок эле! (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1.117),— деп А. кылса, Коңурбай:
  Айкөлдөй болгон Семетей,
  Менин уулум болсочу,
  Айдап жүргөн көп жылкы,
  Атаганат көр дүйнө,
  Менин кунум болсочу (Курама варианты, «Семетей», 260),

  — деп А. кылат.

  арман

   
  арман, арманга
  арман-арыз
  арман-муң
  арманда калуу
  арман ыры

  арман

   
  зат. Көксөгөн ой-санаа, көксөгөн тилек, орундалбаган тилек, кайгы, муң-зар. Арманга ичи жык толуп, Арстаның бармакты жара чайнады («Манас»). Айта турган арман көп болсо да, айтпаймын (Жантөшев).
  Основные характеристики
  Часть речиИмя существительное
  Ед. числоарман
  Множ. числоармандар
  Синонимы
  тилек
  кыял
  Склонение по падежам - "арман"
  Ед. число
  ПадежиЕд. число
  Именительный Кто?, Что?арман
  Родительный Чей?армандын
  Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?арманга
  Винительный Кого?, Что?арманды
  Местный Где?, У кого?арманда
  Исходный Где?, У кого?армандан
  Множ. число
  ПадежиМнож. число
  Именительный Кто?, Что?армандар
  Родительный Чьи?армандардын
  Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?армандарга
  Винительный Кого?, Что?армандарды
  Местный Где?, У кого?армандарда
  Исходный Откуда?, От кого?армандардан


  Хотите добавить свой перевод для слово: "АРМАН"? Ввойти


  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
  Language:
  Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
  Онлайн - рег.= = =
  Рейтинг@Mail.ru