Меню
Эл-Сөздүк

agricultural machine

айыл чарба машинеси
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: agricultural machine

Английский Кыргызский
Agricultural Land Айыл чарба багытындагы жерлер
agricultural land; айыл чарба багытындагы жерлер;
on agricultural cooperatives; айыл чарба кооперациясы жөнүндө;
7) priority of agricultural land; 7) айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылыгы;
Purposes of Use of Agricultural Land Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун максаттары
on registration of agricultural lands; айыл чарба жерлерин катто жөнүндө;
Especially Valuable Agricultural Ugodia Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери
Allocation of Land for Non-Agricultural Needs Жерлерди айыл чарба багытында болбогон муктаждыктар үчүн берүү
Allocation of Land Plots for Agricultural Needs Жер участокторун айыл чарба муктаждыктары үчүн берүү
Particularities of Allocation of Agricultural Lands Айыл чарба багытындагы жерлерди берүүнүн өзгөчөлүктөрү
Forms of Economic Management on the Agricultural Lands Айыл чарба багытындагы жерлерде чарба жүргүзүүнүн формалары
twelve prizes for peasant units and agricultural cooperatives. дыйкан чарбалары жана айыл чарба кооперативдери үчүн он эки сыйлык.
on names and state registration of production units in the agricultural sphere; айыл чарбасындагы чарба жүргүзүүчү субъекттердин аталышы жана аларды мамлекеттик каттоо жөнүндө;
Agricultural land shall mean the land allocated or designated for agricultural needs. Айыл чарба муктаждыктары үчүн берилген же ушул максаттарга багытталган жерлер айыл чарба багытындагы жерлер деп эсептелет.
U.S. Supports the 7th International Agricultural Exhibition in the South of Kyrgyzstan АКШнын Өкмөтү Кыргызстандын түштүгүндө 7- эл аралык көргөзмөнү колдойт
Land suitable for agricultural needs shall be allocated primarily for agricultural purposes. Айыл чарба муктаждыктары үчүн жарактуу жерлер, баарыдан мурда айыл чарба максаттары үчүн берилүүгө тийиш.
5) approval of the size and procedure of formation of the Agricultural Ugodia Reallocation fund; 5) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунун өлчөмүн жана түзүүнүн тартибин аныктоо;
Allocation of Land of the Forestry Fund for Fixed-Term (Temporary) Use for Agricultural Purposes Токой фондусунун жерин айыл чарба максаттары үчүн мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү
Because the solution seems so far in the past, I needed nothing short of a time machine to access them. Мага ал заманга барууга замандан заманга көчүп жүрүү машинасы эле керек болуп калды.
Suitability of land for agricultural purposes shall be determined based on the data of the state land cadastre. Жерлердин айыл чарба муктаждыктарына жарактуулугу мамлекеттик жер кадастрынын маалыматтары боюнча аныкталат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: