Меню
Эл-Сөздүк

administer

[эд‘министэ]
v.
1. башкар-; (ишти) алып бар-;
2. дайында-, бер- (дары ж.б.у.с.)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: administer

Английский Кыргызский
From technical side only one organization may administer the national domain zone, no disputes. Улуттук домендик аймакты бир гана уюм техникалык башкаруусу мүмкүн, муну эч ким талашпайт.
- administer complaints of civil servants about decisions of civil bodies made upon internal investigation; - кызматтык териштирүүнүн жыйынтыктары боюнча кабыл алынган мамлекеттик органдардын чечимдерине мамлекеттик кызматчылардын даттанууларын карайт;
to remove all facilities, equipment and other property on completion of contractual works and administer reclamation of the site of contractual works. макулдашуу боюнча иштер аяктагандан, ошондой эле макулдашуу боюнча иштер жүргүзүлгөн аймакты мелиорациялоодон кийин бардык курулуш жайларын, жабдууларды жана башка мүлктү жок кылуу.
Partnership contract participants, authorized to administer common business, shall be entitled to a separate remuneration, if it is provided by the contract. Жалпы ишти жүргүзүүгө ыйгарым укугу бар жөнөкөй шериктештик келишиминин катышуучулары эгер келишимде ал каралган болсо, өзүнчө сыйлык алууга укуктуу.
Each partner, irrespective of his authority to administer common business, may get familiar with the entire documentation dealing with business administration. Ар бир шерик жалпы ишти жүргүзүүгө ыйгарым укуктарына карабастан ишти жүргүзүү боюнча бардык документациялар менен таанышууга укуктуу.
But if a state body will be authorized to administer the national zone, from public, non-governmental and international organization the strict control will be provided. Эгерде улуттук зонаны башкаруу милдети мамлекеттик органга бөлүнүп берилген болсо, анда өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын коомчулугу тарабынан суроо-талаптар жетишээрлик катуу болот.
The testator shall not be entitled to oblige the persons whom he named as his successors in his testament to administer in a certain way the bequeathed property, in the event of their death. Мурас калтыруучу өзү тарабынан керээзде мураскор деп дайындалган адамдарга алар өлүп калса өз кезегинде өздөрүнө керээзделген мүлктү белгилүү түрдө тескөө укугун жүктөөгө укуксуз.
the Investor will administer environmental protection measures as required under the Kyrgyz Republic Law and also pay the relevant compensation in such cases and in such a manner as established under the Kyrgyz Republic Law. инвестор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында айлана-чөйрөнү коргоо боюнча талап кылынган чараларды көрүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тиешелүү учурларда тиешелүү компенсациялардын төлөнүшүн камсыз кылууга милде
The Treasury shall organize and administer a system of internal financial audit for ensuring proper and economical use of government funds and for compliance with Treasury and other Financial Regulations by all budget institutions. Казыналык өкмөттүк фондулардын тийиштүү түрдө жана үнөмдүү пайдаланылышын камсыз кылуу жана башка каржылык көрсөтмөлөрдү бузбоосу үчүн ички каржылык аудит тутумун уюштурат жана башкарат.
No wonder, due to importance of the state approach to issues of Top Level Domains development, almost all countries administer their own national domain zones via different organizations in one way or another affiliated with the state bodies. Улуттук аймактарды өнүктүрүү маселелерине мамлекеттик мамилени иштеп чыгуу зарылчылыгынын маанилүүлүгүнө байланыштуу иш жүзүндө дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө улуттук домендик аймактарды административдик башкаруу үстүндө тигил же бул жол аркылуу мамлекеттик
The last week a series of mass media of the Republic has distributed the information of Mr. Ulan Melisbek, Director of the State Patent Service of the Kyrgyz Republic, regarding the necessity to transfer in nearest future the right to administer the natio Өткөн жумада республиканын бир катар массалык маалымат каражаттары жакын арада kg улуттук домендик аймагын башкаруу укугун мамлекеттин көзөмөлүнө өткөрүп берүү зарылдыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору Улан Мелисбект

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: