Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
Список слов словаря - - слова начинающиеся с "яр"
Cлов всего:48863 Страница 1 из 1
 яр
м. обл.
1. (крутой берег, обрыв) жар, кемер жар;
2. (глуб
окий овраг) аң, коо.
 ярд
м.
ярд (1. узундукту ченөөнүн англиялык өлчөөсү; бу
- 0,9144 метрге барабар; 2. бир нерсенин, жердин бети
ченөөнүн англиялык өлчөөсу; бул - 4855 квадраттык
 яремный
~, ­ая, -ое
уст.
ярмо 1-ге т.;
яремные вены анат. баштан
, беттен тароочу көк кан тамырлары.
 ярка
ж.
(молодая овца) токту.
 яркий
~, ­ая, -ое
1. жарык, жаркыраган, жаркырап турган;
ярк
ий огонь жарык от, жаркыраган от;
яркое солнце жар
ырап турган күн;
2. (о цвете) ачык түстүү;
яркие крас
 ярко
нареч.
1. жарык болуп, жапжарык болуп;
солнце светит
ярко күн жапжарык болуп тийип турат;
2. (о цвете): я
ко раскрасить ачык түскө боёо;
3. перен. (живо, обра
 ярко-красный
~, ­ая, -ое
ачык кызыл.
 ярко-синий
~, ­яя, -ее
ачык көк (түс).
 яркость
ж.
1. (света) жарыктык;
яркость солнца күндүн жарыкт
гы;
2. (цвета) ачык түстүүлүк;
яркость красок боёкто
рдун ачык түстүүлүгү;
3. перен. (живость, образност
 ярлык
м.
1. ярлык (товардын баасы, салмагы, саны көрсөтүлг
өн жазуу, тамга);
2. ист. жардык, буйрук (моңгол-тата
кандыгы кезинде - кандардын чыгарган жазуулай у
 ярлычок
м. уменьш. от ярлык 1
кичинекей ярлык.
 ярмарка
ж.
ярмарка, жармаңке (товарларды сатуу жана сатып
луу үчүн мезгил-мезгили менен белгиленген чоң со
ода);
весенняя ярмарка жазгы ярмарка (жармаңке).
 ярмарочный
~, ­ая, -ое
ярмарка-га т.;
ярмарочная торговля ярмар
а соодасы.
 ярмо
ср.
1. (деревянный хомут) моюнтурук;
2. перен. (иго, бр
мя) оордук, түйшүк, эзүү.
 яровизация
ж.
яровизация, яровизация кылуу, яровизациялоо, жа
здыкташтыруу, жаздаштыруу (үрөндүн жетилишин тез
детүү үчүн аны иштеп чыгуу).
 яровизированный
~, ­ая, -ое
1. прич. от яровизировать;
2. прил. яровиза
ияланган, жаздаштырылган.
 яровизировать
сов. и несов. что
яровизация кылуу, яровизациялоо,
жаздыкташтыруу, жаздаштыруу.
 яровой
~, ­ая, -ое
1. (о злаках) жаздык, жазында себилүүчү;
яр
овая пшеница жаздык буудай;
2. (об участке) жаздык (
ер жөнүндө);
яровое поле жаздык талаа (жаздык эгин
 яростно
нареч.
1. (гневно) ачууланып, ачуу менен;
яростно смо
треть ачууланып кароо;
2. (неукротимо) каарданып.
 яростный
~, ­ая, -ое
1. (гневный) ачууланган, ачуу келген;
ярос
ный взгляд ачуу келген караш;
2. (неукротимый) каар
дуу;
отбить яростные атаки противника душмандын к
 ярость
ж.
1. (сильный гнев) ачуу, каар, кыжыр;
прийти в ярост
ачуусу келүү, каардануу;
привести в ярость ачуус
н келтирүү;
2. перен. (неукротимость, напор) катуул
 ярус
м.
1. (ряд) ярус, катар, катмар;
дрова, сложенные в два
яруса эки катар кылып жыйылган отун;
2. театр. ярус
(залдын бир этажындагы катар орундуктар);
ложа тр
 ярче
сравн. ст. от прил. яркий и нареч. ярко
1. (о свете) жа
рыгыраак;
2. (о цвете) ачыгыраак;
3. перен. көрүнөөрөө
к, даанараак, ачыгыраак.
 ярый
~, ­ая, -ое
1. см. яростный 1;
2. (страстно преданный) аб
дан кызыккан, кызыгып берилген;
ярый поклонник те
тра театрды жакшы көрүп, абдан кызыккан адам.
 ярь
ж.
ярь;
см. ярь-медянка.
 ярь-медянка
ж. хим.
ярь-медянка (жашыл боёктун бир түрү).
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru