Меню
Эл-Сөздүк

active

 • активдүү
 • аракеттүү
 • жандуу
 • жигердүү
 • active

  [‘эктив]
  abj. активдүү, ишкер
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: active

  Английский Кыргызский
  Call transfer active . чакырууну башка абонентке берүү .
  Call menu for single active call . бир жолку, аракеттеги чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for multiple active calls . көп жолку, аракеттеги чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for single active and incoming call . бир жолку, аракеттеги жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for single active and outgoing calls . бир жолку аракеттеги жана чыккан чалуулар үчүн чакыруулар менюсу .
  All of this resources were active as of May 2007. Бул ресурстардын бардыгы 2007- жылдын май айында иштеп турган.
  Call menu for multiple active and incoming call . көп жолку аракеттеги жана кирген чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for multiple active and outgoing calls . Көп жолку аракеттеги жана чыккан чалуулар үчүн чакыруулар менюсу .
  Call menu for single active and single held calls . бир жолку аракеттеги жана бир жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for multiple active and single held calls . көп жолку, аракеттеги жана бир жолку чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for multiple active and single held calls . көп жолку аракеттеги жана бир жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for single active and multiple held calls . бир жолку аракеттеги жана көп жолку кармалган чалуулар үчүн чакыруулардын менюсу .
  Call menu for single active and incoming CCBS calls . бир жолку аракеттеги жана кирген CCBS чалуулары үчүн чакыруулардын менюсу (линия бош эмес кездеги кайра чалуу) .
  Call menu for multiple active and incoming CCBS calls . көп жолку аракеттеги жана кирген CCBS чалуулары үчүн чакыруулардын менюсу (линия бош эмес кездеги кайра чалуу) .

  Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
  strtoupper(EN)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: